28/02/2022

De bruikleenovereenkomst in de kijker

In de afgelopen periode verkreeg mijn dienst niet enkel vragen, maar ook verzoeken tot tussenkomst in (nakende) geschillen in verband met het gebruik van privéterreinen waarbij imkers werden uitgenodigd om hun bijenkasten op te plaatsen of waarbij de eigenaar op vraag van een imker toelating verleende.

Het ter beschikking krijgen van een terrein waar je je bijen mag stallen is altijd fijn en in vele gevallen wordt dit beklonken met een handdruk en schuift de imker met plezier wat potjes honing in de richting van de eigenaar van het perceel.

Maar soms gaat het mis … en dan is het zo – net zoals bij heel wat andere dingen – dat je dan maar beter kan terugvallen op een document waarop zowel de eigenaar als de gebruiker kan terugvallen om uit de impasse te komen.

Juridische Dienst & Verzekeringen

In de eerste plaats dient een beetje uitleg te worden gegeven waarom je maar beter een bruikleenovereenkomst afsluit voor een terrein en geen huurovereenkomst.

Wel, als je een perceel gaat huren dan zal dit veelal een stuk landbouwgrond zijn en niet zozeer een stuk bouwgrond ergens in een dorpskom. Dat laatste zal ook niet snel uitnodigen om je bijen te gaan stallen.

Van zodra je percelen in landbouwzones of in gebied met een agrarisch karakter gaat huren dan zal bij een betwisting een rechter snel gaan oordelen dat de pachtwet van toepassing is … en waarschijnlijk wil je dat niet … Bij pacht kom je al snel uit bij contracten die minstens 27 jaar moeten duren en is eigenlijk een zaak voor de landbouwer die gewassen teelt of zich richt op veeteelt.
In zoiets wil je als imker niet terechtkomen …

De bruikleenovereenkomst is heel wat anders. Deze overeenkomsten worden in regel afgesloten voor een periode van een jaar en de betere stipuleren de manier waarop je als bruiklener of als eigenaar kan opzeggen. Let op : als je de afspraken die werden opgenomen in het contract niet naleeft kan dit aanleiding geven tot een versneld beëindigen van de overeenkomst. Over het algemeen zie je hier dat het gaat om terreinen die ‘slapen’ en die door de eigenaar niet actief (meer) worden gebruikt maar die hij wel in eigendom wil houden. Dan dient dit terrein ook in ere te worden gehouden. De bruiklener, die overigens geen financiële vergoeding betaalt, zal het terrein in de staat houden waarin hij het verkreeg. Langs de ene kant verkrijgt een imker het gebruik van een stuk grond dat mogelijk in een zeer interessant gebied ligt om te imkeren en langs de andere kant dient de eigenaar zelf geen zorg meer te dragen voor het terrein.

Dit kan evenwel impliceren dat de gebruiker grachten dient te onderhouden, knotwilgen dient te snoeien. Ook daar worden maar beter afspraken rond gemaakt. Mogelijk wil de eigenaar die snoeiwerken wel zelf uitvoeren op voorwaarde dat hij het hout mag afvoeren …

Het is hoe dan ook een overeenkomst waarin het gebruiken en aanwenden van een terrein wordt vastgelegd maar waarvoor geen prijs in rekening wordt gebracht. Van zodra hier wordt betaald, dan kom je terug uit bij de pachtwet.

Wat je wel en niet op het terrein mag aanbrengen van constructies wordt bepaald door de wet (zie mijn voorgaande artikels) en met de wil van de eigenaar. Het is dan ook aangewezen om hieromtrent ook de nodige afspraken te maken en deze op te nemen in de overeenkomst.

Dit artikel en contract kan je zien als het sluitstuk van voorgaande publicaties en waarbij je in deze niet alleen kan nagaan wat waar kan worden geplaatst maar ook hoe u dit maar beter opneemt in een overeenkomst wanneer u een bijenstand wil plaatsen op terreinen waarvan u niet de eigenaar bent.

https://vlaamsbijeninstituut.be/de-bijenhal-volgens-de-wet/

Bruikleenovereenkomst VBI model.docx

Dit is een modeldocument. Door hierop beroep te doen, bespaart u heel wat tijd en vermijdt u onnodige risico’s.

De bruikleenovereenkomst vs. de bruikleningsovereenkomst

  • De bruikleenovereenkomst werd hierboven uitgelegd en gaat (meestal) over het gebruik van een terrein zoals een weiland of een bos.
  • Een bruikleningsovereenkomst is een heel andere overeenkomst.
    Het is een overeenkomst die wordt gemaakt tussen 2 partijen die materiaal aan elkaar uitlenen. Niet alleen het voorwerp is hier heel wat anders, ook de termijnen zijn heel wat korter vergeleken met een bruikleen. Hier gaat het meestal over een termijn van enkele dagen of weken en niet over jaren.

Hieronder vindt u een model van een bruikleningsovereenkomst.

Bruikleningsovereenkomst materialen.docx

Dit is een modeldocument.

Johan Van den Neucker

JOHAN VAN DEN NEUCKER
Verantwoordelijke Juridische dienst & verzekeringen

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben betreffende dit artikel, dan kan dat steeds via e-mail
juridische-dienst@vbi.vlaanderen

Andere berichten

BeeTV

Afl. 21 : Startdag v/d “Week van de Bij”

Zondag 29 mei 2022 was de startdag van “de Week van de Bij” in het Netepaleis in Nijlen. Het VBI was met velen aanwezig. We konden enkele boeiende interviews afnemen die we graag met u delen in deze BeeTV-aflevering.

Aziatische hoornaar, Nieuws

Ga mee op zoek

De strijd tegen de Aziatische hoornaar kan momenteel slechts op één werkwijze uitgevoerd worden. Dit is een actieve opsporing van het nest. Doe mee!

Aziatische hoornaar, Nieuws

Word professionele verdelger

De bestrijding van de Aziatische hoornaar is een zorg van ieder imker, natuurliefhebber en overheid. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en verspreidt zich in een hoog tempo in Vlaanderen. In 2022 zijn om en bij de 250 nesten verdelgd. Ervaring in het buitenland leert ons dat vanaf nu een grote stijging in aantallen te verwachten is.

Nieuws

World Bee Day

Vandaag is het World Bee Day. In deze film wordt belicht hoe ons welzijn rechtstreeks wordt beïnvloed door onze omgeving  en waarom bijen hierin een levensbelangrijke rol spelen.

Menu