Het vetlichaam van de honingbij: een venster op gezondheid

Het vetlichaam is een belangrijk orgaan dat instaat voor energieopslag, het immuun-systeem en de verwerking van gifstoffen zoals pesticiden.

Het is een zeer dynamisch orgaan waarvan de grootte en samenstelling bepaald worden door verschillende factoren.

Het vetlichaam is niet alleen de favoriete maaltijd van de Varroamijt, maar ook zal de eiwit- en suikertoevoer onder de vorm van stuifmeel en nectar de vorm en de functie van het orgaan beïnvloeden.

Mogelijk schuilt er in dit orgaan dan ook veel informatie rond de gezondheidsstatus van een bijenvolk. In het labo trachten we de dynamiek van het orgaan in kaart te brengen, maar ook alle factoren die een invloed hebben op dit orgaan.

De studie van het vetlichaam kan een nieuw waardevol meetinstrument worden voor de imker om te peilen naar de voedingsstatus, ziekten en mogelijk zelfs overlevingskansen doorheen de winterperiode.

Het vetlichaam van een bij. Foto door Sofie De Groef.

Andere berichten

Menu