Administratie scholingscentrum

Het Vlaams Bijeninstituut houdt zich bezig met het onderwijzen van de leden aangaande het imkeren en de bescherming van de bijenwereld. Een gedegen kennisoverdracht is essentieel om optimale resultaten te behalen in het evenwicht tussen bijen en milieu. Voor de imkers worden naast basiscursussen ook voordrachten gehouden ter vervolmaking van hun activiteit. Onze lesgevers zijn ervaringsdeskundigen die ondersteund worden door het scholingscentrum.

 Hieronder vindt u een volledig overzicht hoe de verschillende stappen naar een voordracht of cursus leiden.
  • Aanvraag voordrachten opstellen, volledig invullen.

  • Dit formulier opsturen per mail naar vorming@vbi.vlaanderen
  • Binnen de drie dagen ontvangt de aanvrager een A7 formulier en een document dat voorziet in een km vergoeding voor de lesgever. Deze documenten worden ingevuld door de lesgever en voorzien van zijn handtekening.
  • Na afloop van de voordracht/les worden beide documenten PER POST naar de scholingsverantwoordelijke toegestuurd.
  • Deze verzorgt dan de verdere afloop voor het verkrijgen van de voorziene tegemoetkomingen.

Organiseren van een cursus

Indien een afdeling een beginnerscursus of een vervolmakingscursus wenst te organiseren, wordt met de scholingsverantwoordelijke de nodige modaliteiten doorgenomen. Deze cursussen moeten één jaar op voorhand worden aangevraagd vòòr 15 oktober.

Bij goedkeuring van het departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid kan deze opleidingssessie gesubsidieerd doorgaan.

Na afloop bekomen, bij het slagen van de proeven, de deelnemers een diploma gevalideerd door de overheid.

Indien verdere informatie gewenst  info@vbi.vlaanderen

Menu