Expertisecentrum : Bijengezondheid

Berichten van Bijengezondheid

Nieuwe medewerker Dienst Bijengezondheid

Wij wensen u te informeren over een nieuwe medewerker die onze dienst bijengezondheid vervoegt. Dr Sofie De Groef gaat zich inzetten bij de eerstelijnshulp bij zieke bijen.

FAVV

Via volgende link kom je op de pagina bijenteelt/dierengezondheid van de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) :
https://www.favv-afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/

Hier vind je heel wat informatie over o.a. wetgeving, regelgeving rond gebruik van geneesmiddelen, aangifteplicht bij ziekten, verplichting van bijhouden register, verkeer van bijen binnen en buiten de EU, HealthyBee, …

Je vindt er ook het Draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden, uitgegeven in 2018 (download PDF)

Menu