Een nieuwe innovatieve selectieve val

05/07/2024

De weersomstandigheden hebben er voor gezorgd dat de nesten van de Aziatische hoornaar zich traag ontwikkelen.
Er zijn dan ook minder hoornaars actief dan mag verwacht worden.
Maar laat u niet misleiden.  Schijn bedriegt.  Het aantal nesten in Vlaanderen is fors toegenomen en deze stellen alles in het werk om in het najaar vele jonge koninginnen te gaan produceren.
De Aziatische hoornaar zal onverminderd zijn expansie verder zetten en de overlast zal fors toenemen.

In onze strijd tegen deze invasie exoot neemt de vangst van jonge koninginnen tijdens voor- en najaar een belangrijke rol in.
Echter de middelen om efficiënt en zonder nadelen de exoten te kunnen vangen zijn op vandaag ontoereikend.

De huidige selectieve vallen zijn gebouwd in functie van stress vermindering aan bijenkasten vanaf de zomermaanden. De selectiviteit is dan zeer goed en de vallen kunnen onbewaakt dienen.

In het voorjaar bij de belangrijke vangst van uitlopende koninginnen is de selectiviteit echter een probleem.
Vele jonge koninginnen van andere bestuivende insectensoorten vliegen die periode ook rond en kunnen ongewenst in de val raken.
Om deze nevenvangst van belangrijke insectensoorten te voorkomen is een correcte maar tijdrovende monitoring van de vallen zeer belangrijk.
Voor vele steden en gemeenten is deze werklast er te veel aan.  Ze wensen wel deel te nemen aan de strijd maar het opleiden en inzetten van personeel ligt budgettair moeilijk.

Om het vangen van Aziatische hoornaars efficiënter te maken heeft het Vlaams Bijeninstituut een nieuw type val bedacht.
De nieuwe ‘Slimme’ selectieve val werkt niet volgens het principe van insectengrootte zoals de huidige vallen.
De slimme val gaat ieder betredend insect werkelijk herkennen op soort.

In de nieuwe val worden insecten gelokt d.m.v. een spray lokmiddel voor hoornaars.
Wanneer een insect de val betreedt wordt het op soort geïdentificeerd door een algoritme dat werkt volgens Artificiële intelligentie (AI).
Deze nieuwe technologie van AI-herkenning werd ondertussen succesvol getest.

Na herkenning wordt het insect met zachte dwang uit de val verwijderd en los gelaten.
Behalve als het een Aziatische hoornaar betreft.  In voorkomend geval wordt deze afgeleid en verdelgd zonder gebruik te maken van gifstoffen.

De vallen kunnen volledig autonoom werken en worden online gemonitord.
De eigenaar kan op PC of smartphone de status van de vallen, locatie, vangstcijfers enz… opvolgen.

De val kan het hele jaar door gebruikt worden.
Bijkomend kan de database van inkomende insecten geraadpleegd worden door onze onderzoekers en partners.
De data kan waardevolle informatie verstrekken aangaande aanwezigheid en aantallen en soorten per locatie.

Dit innovatief idee leeft al meer dan twee jaar.  We konden dit echter niet eerder bekend maken gezien de studieperiode en de toekenning van het patent.
Vandaag starten we met de bouw van prototypes.  Dit gebeurt in samenwerking met de ingenieurs van de firma Strygoo uit Geel.
Strygoo heeft soortgelijke ervaring door de succesvolle ontwikkeling en bouw van slimme rattenvallen.

We stellen een verdere onderzoeksperiode van anderhalf jaar in het vooruitzicht.

We zijn de provincie Vlaams Brabant / Slimme regio erg dankbaar voor hun vertrouwen in ons project dat zich vertaalt in 50% subsidie.

We hopen met deze nieuwe techniek een belangrijk instrument aan te kunnen bieden in ons aller strijd voor het behoud van onze bijen en de biodiversiteit.

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

Vernieuwde BeeTV

Met deze video kondigen wij u onze vernieuwde BeeTV aan.
Meer diverse reportages per aflevering worden telkens behandeld.

Menu