Ledenadministratie & data privacy

Overzicht

Onze ledenformules **

Benaming

Omschrijving

Ledenbijdrage

Lid

Login VBI website, ledenportaal, eigen ledenfiche
Toegang tot BeeTV, E-learning, mediatheek, documenten, kenniscentra, …
Kortingen op artikelen in onze webshop
Speciale ledenvoordelen
Mogelijkheid tot aankoop met korting van botanische / biologische bloembollen i.s.m. VELT.

Lokale bijdrage: lokaal bepaald
Ledenbijdrage VBI: 15,00€

Gestort aan VBI: 15,00€ 

Lid met imkerservice

Login VBI website, ledenportaal, eigen ledenfiche
Koepelverzekering, bijstand juridische dienst
Eerstelijnshulp bij zieke bijen (vbi-eerstelijnshulp-bij-zieke-bijen)
Toegang tot BeeTV, E-learning, mediatheek, documenten, kenniscentra, …
Kortingen op artikelen in onze webshop
Speciale ledenvoordelen
Mogelijkheid tot aankoop met korting van botanische / biologische bloembollen i.s.m. VELT.

Lokale bijdrage: lokaal bepaald
Ledenbijdrage VBI: 25,00€

Gestort aan VBI: 25,00€ 

Bijlid

Toegang tot ledenportaal, maar beperkt tot raadplegen/wijzigen eigen ledenfiche
Geen toegang tot de VBI-media : BeeTV, E-learning, mediatheek, documenten, kenniscentra, …

Mogelijke optie: Bijkomende verzekering (*)

(*) enkel mogelijk in relatie tot en afhankelijk van een lid op dezelfde domicilie

Lokale bijdrage: lokaal bepaald
Optie: koepelverzekering: 8,00€

Gestort aan VBI:   niets  of  8,00€ 

EU-lid

Login VBI website, ledenportaal, eigen ledenfiche
Toegang tot BeeTV, E-learning, mediatheek, documenten, kenniscentra, …
Kortingen op artikelen in onze webshop
Speciale ledenvoordelen
Mogelijkheid tot aankoop met korting van botanische / biologische bloembollen i.s.m. VELT.

Geen toegang tot verzekering/rechtsbijstand mogelijk, vermits Belgische domicilie noodzakelijk is

Lokale bijdrage: lokaal bepaald
Ledenbijdrage VBI: 15,00€

Gestort aan VBI: 15,00€ 

Steden en gemeenten

De aangesloten steden en gemeenten worden ondersteund in hun werking naar een bredere biodiversiteit via :

–  Informeren en kennis overdragen rond drachtplanten voor insecten
–  Projecten ten voordele van de biodiversiteit (vb. de Biostrade)
–  Opleidingen aan groendiensten ivm snoeien van struiken ten gunste van meer dracht
–  Informeren van milieuraden en milieuambtenaren
–  Infosessies verzorgen rond thema’s met bijen en hun predatoren zoals de Aziatische hoornaar.

Ledenbijdrage : 100,00€

Door onze expertise en samenwerkingen met tal van overheidsorganisaties en NGO’s is het Vlaams Bijeninstituut een valabele partner als het aankomt op behoud van bijen, hommels, insecten en de natuur.

** Onze lidmaatschappen lopen steeds van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Imkerverenigingen in Vlaanderen

Op onderstaande kaart vind je heel wat imkerverenigingen in Vlaanderen terug.
De imkerverenigingen die aangesloten zijn bij het Vlaams Bijeninstituut hebben een link naar hun eigen pagina binnen de website.

Staat jouw imkervereniging niet op deze kaart ?
Geef ons gerust een seintje via e-mail, dan voegen wij je vereniging met plezier toe.

   Het VBI-ledenportaal

         FAQ : Inloggen op het ledenportaal

   Wie heeft toegang tot het VBI-ledenportaal ?
   Ik ben een nieuw aangesloten lid. Hoe kan ik inloggen op het portaal ?
   Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat nu ?
   Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu ?
   Ik ben aangesloten bij verschillende verenigingen, en gebruik telkens hetzelfde e-mailadres. Wat is mijn gebruikersnaam voor elke vereniging ?
   Ik ben aangesloten als bijlid en gebruik hetzelfde e-mailadres als mijn partner, die ‘volwaardig’ lid is. Heb ik dan dezelfde gebruikersnaam ?

   Ik ben een nieuw aangesloten lid. Hoe kan ik inloggen op het portaal ?

   De ledenbeheerder(s) van de vereniging waar je bent aangesloten, maken je nieuw lidmaatschap kenbaar door via ons systeem een nieuw lid aan te maken. Regelmatig wordt door de VBI ledenadministratie gecontroleerd of alle nieuwe leden reeds een toegang hebben tot het VBI-ledenportaal. Is dit niet het geval, dan  wordt een gebruiker aangemaakt. Op dat moment ontvang je een e-mail van de VBI ledenadministratie, met daarin een link die toegang geeft tot de webpagina waar je een wachtwoord kunt aanmaken.

   Heb je binnen de 2 dagen na aansluiting geen e-mail ontvangen, neem dan contact op met de VBI-ledenadministratie.

   Let erop dat de e-mail niet in uw SPAM-folder is beland !

   Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat nu ?

   Standaard is de gebruikersnaam gelijk aan je e-mailadres. Indien het systeem je gebruikersnaam niet herkent, neem dan contact op met de VBI-ledenadministratie.

   Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu ?

   Volg deze link, vul je gebruikersnaam in en druk op de knop om je wachtwoord te resetten. Het systeem zal een e-mail sturen met de nodige instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

   Ik ben aangesloten bij verschillende verenigingen, en gebruik telkens hetzelfde e-mailadres. Wat is mijn gebruikersnaam voor elke vereniging ?

   Een gebruikersnaam is steeds uniek en moet in ons geval de vorm hebben van een e-mailadres.

   Ben je bij meerdere verenigingen aangesloten, dan kom je ook meerdere keren voor in onze ledendatabase. De reden is dat elke ledenbeheerder je lidmaatschap moet kunnen beheren voor zijn/haar vereniging, logischerwijs onafhankelijk van elkaar. Je zult in dit geval voor elke aangesloten VBI-vereniging een aparte login  voor het VBI ledenportaal ontvangen.

   Standaard zal de VBI ledenbeheerder een vaste regel toepassen bij het aanmaken van meerdere gebruikers voor eenzelfde persoon.
   Bijvoorbeeld : je bent lid bij ‘Biegilde Kalmthout’ en bij ‘Imkersbond Bonheiden’ en je bent ook bijlid bij ‘Buckfast Vlaanderen’.
   Je e-mailadres is : ‘voornaam.naam@provider.com’

   • Gebruikersnaam voor ‘Biegilde Kalmthout’ = voornaam.naam@biegildekalmthout.vbi
   • Gebruikersnaam voor ‘Imkersbond Bonheiden’ = voornaam.naam@imkersbondbonheiden.vbi
   • Gebruikersnaam voor ‘Buckfast Vlaanderen’ = voornaam.naam@buckfastvlaanderen.vbi

   Bij het aanmaken van deze verschillende gebruikers (1 voor elke vereniging) wordt telkens een e-mail verstuurd naar hetzelfde gezamenlijke e-mailadres. Elke e-mail zal toegang geven tot een andere vereniging; de gekozen gebruikersnaam staat steeds vermeld in de e-mail.

   Indien je je gebruikersnaam wil wijzigen, kan je steeds contact opnemen met de VBI-ledenadministratie.
   Tip : elke gebruikersnaam moet uniek zijn en mag dus geen 2x voorkomen, maar je kunt voor meerdere gebruikers wel hetzelfde wachtwoord gebruiken.

   Ik ben aangesloten als bijlid en gebruik hetzelfde e-mailadres als mijn partner, die ‘volwaardig’ lid is. Heb ik dan dezelfde gebruikersnaam ?

   Neen, een gebruikersnaam is steeds uniek.

   In dit geval zal de VBI ledenadministratie onderstaande regel hanteren bij het aanmaken van beide gebruikers :

   • De gebruikersnaam van het ‘lid’ = het e-mailadres
   • De gebruikersnaam van het ‘bijlid’ = het e-mailadres + een koppelteken + de initialen

   Bijvoorbeeld : Rita Rietveld (initialen : rr) is de partner van Jan Metdepet (initialen : jm) en beiden gebruiken e-mailadres : ‘jan.metdepet@provider.com’.
   De gebruikersnaam voor Rita zal zijn : ‘jan.metdepet@provider.com-rr’

   Bij het aanmaken van deze 2 gebruikers (lid + partner) wordt 2x een e-mail verstuurd naar hetzelfde gezamenlijke e-mailadres.

   Indien je je gebruikersnaam wil wijzigen, kan je steeds contact opnemen met de VBI-ledenadministratie.

         FAQ : De ledenfiche

   Welke gegevens kan ik zelf wijzigen ?
   Als ik mijn e-mailadres wijzig, komt dit niet meer overeen met mijn gebruikersnaam. Is dit een probleem ?
   Waarom wordt mijn geboortedatum gevraagd ?
   Ik wens de VBI nieuwsbrief te ontvangen. Waar kan ik dit aangeven ?
   Onderaan de ledenfiche kan ik ‘Interesses en expertisecentra’ aanduiden. Waarom ?
   Wat is het verschil tussen GDPR en AVG ?

   Welke gegevens kan ik zelf wijzigen ?

   De ledenfiche werd opgedeeld in 2 kolommen. De linker kolom bevat je persoonsgegevens die je zelf kunt aanpassen, de rechterkolom bevat de gegevens over je aansluiting. Die kunnen enkel worden aangepast door de ledenbeheerder(s) van je vereniging.

   Als ik mijn e-mailadres wijzig, komt dit niet meer overeen met mijn gebruikersnaam. Is dit een probleem ?

   Je gebruikersnaam staat los van je e-mailadres, ook al is dit in de meeste gevallen hetzelfde.

   • Het e-mailadres kan je zelf wijzigen. Dit zal je moeten doen op 2 plaatsen : in de ledenfiche én bij je gebruikersinstellingen (bereikbaar via het menu rechts bovenaan). Beide e-mailadressen zijn niet automatisch gekoppeld en moeten exact overeenkomen. Er is hierop een controle ingebouwd : komen deze e-mailadressen niet exact overeen, dan kan je geen menuknoppen gebruiken.
   • Je gebruikersnaam kan je daarentegen niet zelf wijzigen. Contacteer hiervoor de VBI-ledenadministratie.

   Waarom wordt mijn geboortedatum gevraagd ?

   Via de geboortedatum wordt gecontroleerd of je jonger bent dan 13 jaar, want in dat geval moeten wij van een ouder of voogd de schriftelijke toestemming ontvangen om je persoonsgegevens te mogen bijhouden. Via deze link kan je hiervoor een document downloaden.
   Meer info : Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse imker afleiden is mooi meegenomen, maar niet het hoofddoel. Hoe meer leden hun geboortejaar delen, hoe nauwkeuriger dit cijfer zal zijn.

   Onderaan de ledenfiche kan ik ‘Interesses en expertisecentra’ aanduiden. Waarom ?

   Indien een bepaald expertisecentrum een informatieve e-mail uitstuurt, dan zal deze enkel worden verstuurd naar de leden die hun interesse hierin kenbaar hebben gemaakt.

   Wat is het verschil tussen GDPR en AVG ?

   Er is geen verschil. AVG is simpelweg de Nederlandse benaming voor de nieuwe Europese privacywetgeving die is ingegaan op 25 mei 2018 en GDPR is de Engelse naam.

   • GDPR = General Data Protection Regulation
   • AVG =  Algemene Verordening Gegevensbescherming

   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   Vanaf 25 mei 2018 beschermt de nieuwe Europese Privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) de privacyrechten van alle Europese burgers en schenkt hierbij specifieke aandacht aan minderjarigen.

   Volgens artikel 8 van de AVG moeten aanbieders van online informatiediensten (sociale media, websites en apps) – gericht aan kinderen – die persoonsgegevens van minderjarigen verwerken, hiervoor toestemming vragen aan de ouders wanneer het kind jonger is dan 16 jaar. Aan de nationale wetgever werd wel de ruimte gegeven deze leeftijdsgrens te verlagen, tot minimum 13 jaar. Vele lidstaten deden dit intussen al, waaronder ook België.

   Wat is het verschil tussen AVG en GDPR ?

   Er is geen verschil.

   AVG is simpelweg de Nederlandse benaming voor de nieuwe Europese privacywetgeving die is ingegaan op 25 mei 2018 en GDPR is de Engelse naam.
   *  AVG =  Algemene Verordening Gegevensbescherming
   *  GDPR = General Data Protection Regulation

   Onze Privacy policy

   Uw privacy is belangrijk voor ons.

   Onze privacy policy verschaft je meer informatie betreffende de verwerking van de persoonsgegevens die je met ons deelt, alsook betreffende je rechten. Wij verzoeken je dan ook om deze privacy policy door te nemen.

   Menu