Onderzoek – Roofmijten in strijd tegen Varroa

Steeds meer imkers zijn op zoek naar een manier om op een duurzame en veilige manier de Varroa in hun volken te bestrijden.

Het gebruik van roofmijten, Stratiolaelaps scimitus, krijgt daarin de laatste jaren steeds meer aandacht.

Hoewel deze strategie succesvol is bij vele imkers, ontbreekt tot nog toe een gestandaardiseerd protocol om deze roofmijten succesvol in te zetten tegen Varroa.

In een samenwerking tussen het VBI en KULeuven zullen we trachten te achterhalen of het opkweken van roofmijten in een kweekbak (met humus) toelaat om de Varroamijtenpopulatie onder controle te houden.

Deze manier van opkweken van de roofmijten staat in contrast met de tot nog toe uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken waarbij roofmijten bovenaan de volken op de ramen worden gestrooid. Het resultaat van deze onderzoeken kon de efficiënte bestrijding van Varroa volgens dit protocol niet ondersteunen.

Door een protocol te ontwikkelen waar de roofmijten worden opgekweekt in de humusbak onder het volk, verwachten we een andere dynamiek te zien in de roofmijtenpopulatie.

Andere berichten

Juridische dienst, Nieuws

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Nieuws

VBI zomerwedstrijd 2022

Het Vlaams Bijeninstituut richt een zomerwedstrijd in. Dit jaar gaan we voor uw bijen-gerelateerde korte videoclips met een duurtijd tussen 10 en 60 sec. Onderwerp: alles wat met bijen (hommels, solitaire bijen en honingbijen) te maken heeft, over imkers en imkerpraktijken, over bijenhouden in het algemeen, over zomerkampen rond bijen, over tentoonstellingen enz…

Menu