Onderzoek – Roofmijten in strijd tegen Varroa

Steeds meer imkers zijn op zoek naar een manier om op een duurzame en veilige manier de Varroa in hun volken te bestrijden.

Het gebruik van roofmijten, Stratiolaelaps scimitus, krijgt daarin de laatste jaren steeds meer aandacht.

Hoewel deze strategie succesvol is bij vele imkers, ontbreekt tot nog toe een gestandaardiseerd protocol om deze roofmijten succesvol in te zetten tegen Varroa.

In een samenwerking tussen het VBI en KULeuven zullen we trachten te achterhalen of het opkweken van roofmijten in een kweekbak (met humus) toelaat om de Varroamijtenpopulatie onder controle te houden.

Deze manier van opkweken van de roofmijten staat in contrast met de tot nog toe uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken waarbij roofmijten bovenaan de volken op de ramen worden gestrooid. Het resultaat van deze onderzoeken kon de efficiënte bestrijding van Varroa volgens dit protocol niet ondersteunen.

Door een protocol te ontwikkelen waar de roofmijten worden opgekweekt in de humusbak onder het volk, verwachten we een andere dynamiek te zien in de roofmijtenpopulatie.

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Eindrapport 2022 bestrijding Aziatische hoornaar

De opdracht tot opsporing en neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut eind april 2022 waarna het Vlaams Bijeninstituut onmiddellijk gestart is met de werkzaamheden. Het eindrapport 2022 is nu ook beschikbaar online via dit bericht.

Nieuws

Gezocht: Grafisch ontwerper

Het Vlaams Bijeninstituut is op zoek naar een grafisch ontwerper die kan helpen met o.a. ontwerpen van affiches, nieuwsbrieven, reclamefolders en promomateriaal. Maar ook met het uitwerken van een jong grafisch design voor onze online media. Je helpt meedenken over marketingacties en gaat mee op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

Menu