Roofmijten in strijd tegen Varroa

Steeds meer imkers zijn op zoek naar een manier om op een duurzame en veilige manier de Varroa in hun volken te bestrijden.

Het gebruik van roofmijten, Stratiolaelaps scimitus, krijgt daarin de laatste jaren steeds meer aandacht.

Hoewel deze strategie succesvol is bij vele imkers, ontbreekt tot nog toe een gestandaardiseerd protocol om deze roofmijten succesvol in te zetten tegen Varroa.

In een samenwerking tussen het VBI en KULeuven zullen we trachten te achterhalen of het opkweken van roofmijten in een kweekbak (met humus) toelaat om de Varroamijtenpopulatie onder controle te houden.

Deze manier van opkweken van de roofmijten staat in contrast met de tot nog toe uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken waarbij roofmijten bovenaan de volken op de ramen worden gestrooid. Het resultaat van deze onderzoeken kon de efficiënte bestrijding van Varroa volgens dit protocol niet ondersteunen.

Door een protocol te ontwikkelen waar de roofmijten worden opgekweekt in de humusbak onder het volk, verwachten we een andere dynamiek te zien in de roofmijtenpopulatie.

Andere berichten

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Nieuws

BUZZWATCH

BUZZWATCH werd genomineerd voor de Europese Innovation in Politics Award.

Menu