Onderzoek – Project VR-Pajotteland

Varroa blijft een groot probleem en de meeste imkers zijn genoodzaakt de vervelende parasiet met zuren of andere middelen te bestrijden.

In het Pajottenland zit een imker die echter jaren geleden besliste op zoek te gaan naar bijen die eigenschappen bezitten die hen toelaten de varroa-mijten te verwijderen of tegen te gaan.

Door bijenvolken te selecteren die deze eigenschappen op hoog niveau uitdrukten en hiermee verder te telen, ontstond een bijenlijn die niet langer behandeld moet worden tegen Varroa. Naast deze Varroa resistentie blijven dit zachtaardige, mooie grote volken die voor de imkerij een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Zo werd het idee opgevat om van de bijenstand met VR-bijen te evolueren naar een VR gebied. Zo zullen we de genetische basis van Varroa resistentie verspreiden, en hopelijk de mijtenpopulatie in het gebied gaandeweg reduceren.

In dit project brengen VBI en KULeuven imkers uit het pajottenland samen om te imkeren met VR bijen en hun ervaringen met deze bijen, het effect op Varroa en de verspreiding van genen geassocieerd met VR in kaart te brengen.

Het pajottenland met in het rood de regio met VR-standen

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

BeeTV februari 2023 (trailer)

Honing heeft een bijzonder grote therapeutische waarde waar het wondverzorging betreft. In de BeeTV van februari wordt dit haarfijn uitgelegd.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker hulp vertaler

Wij wensen u te informeren dat mevr. Els Wynant de taak van vertaler op zich neemt. Els zal diverse teksten van wetenschappelijke aard en buitenlandse oorsprong onder de loep nemen en vertalen in het Nederlands.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker VBI Kids

Wij wensen u te informeren dat mevr. Mien Goris de taak van medewerker van onze jeugdwerking VBI KIDS op zich neemt. Mien gaat Wim begeleiden in de werking naar scholen in het bijzonder en kinderen in het algemeen toe.

Menu