Project VR-Pajotteland

Varroa blijft een groot probleem en de meeste imkers zijn genoodzaakt de vervelende parasiet met zuren of andere middelen te bestrijden.

In het Pajottenland zit een imker die echter jaren geleden besliste op zoek te gaan naar bijen die eigenschappen bezitten die hen toelaten de varroa-mijten te verwijderen of tegen te gaan.

Door bijenvolken te selecteren die deze eigenschappen op hoog niveau uitdrukten en hiermee verder te telen, ontstond een bijenlijn die niet langer behandeld moet worden tegen Varroa. Naast deze Varroa resistentie blijven dit zachtaardige, mooie grote volken die voor de imkerij een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Zo werd het idee opgevat om van de bijenstand met VR-bijen te evolueren naar een VR gebied. Zo zullen we de genetische basis van Varroa resistentie verspreiden, en hopelijk de mijtenpopulatie in het gebied gaandeweg reduceren.

In dit project brengen VBI en KULeuven imkers uit het pajottenland samen om te imkeren met VR bijen en hun ervaringen met deze bijen, het effect op Varroa en de verspreiding van genen geassocieerd met VR in kaart te brengen.

Het pajottenland met in het rood de regio met VR-standen

Andere berichten

Nieuws

Bericht van Sciensano aan imkers

Op de voorbije vergadering van het EURL bijenziekten en op de COLOSS meeting werd er aandacht besteed aan de Tropilaelaps mijt, een externe parasiet van bijen die momenteel niet in Europa voorkomt.

Nieuws

Product terugroeping

Stuifmeelpollen van Bijenhof!
In overleg met het FAVV haalt Bijenhof BV stuifmeelkorrels (200 g en 450 g) uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens te hoog gehalte Pyrrolizidine alkaloïden.

Menu