Natuurlijk imkeren en het VBI zijn een samenwerking aangegaan.

Dit houdt in dat Natuurlijk imkeren de groep in het expertisecentrum gaat beheren.

De Werkgroep Natuurlijk Imkeren (WNI) ijvert voor een manier van bijenhoeden met respect voor de honingbij en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. Daarbij baseren ze zich op inzichten die vertrekken vanuit het natuurlijk gedrag van de honingbij.

Heel wat elementen in courante bedrijfsmethodes en in een verziekte leefomgeving vormen stressfactoren voor de bijen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk van die stress uit te schakelen en zo de autonomie van bijenvolkeren te herstellen.