Expertisecentrum : Onderzoek

Laboratorium Gedrags- en ontwikkelingsgenetica aan KULeuven

Samenwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek laat imkers toe om observaties, bezorgdheden en ideeën naar buiten te brengen. De wetenschap kan helpen om deze zaken te onderzoeken en te begrijpen.

Sinds 2021 werkt het VBI samen met het laboratorium Gedrags- en ontwikkelingsgenetica aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dit labo onder leiding van Prof Callaerts heeft een belangrijke expertise in de identificatie van genetische mechanismen die gedrag en metabolisme van insecten bepalen.

In de context van het onderzoek op honingbijen werkt de onderzoekseenheid sinds 2017 op Varroa-resistente bijen, die door imker Noël De Schrijver bekomen werden na jarenlange selectie.

Het laboratorium voert onderzoek uit naar de genetische basis van insectengedrag, specifiek het gedrag gelinkt aan Varroa resistentie.

Daarnaast beschikken ze over een reeks biologische, moleculaire en biochemische assays die verschillende parameters van een bijenvolk (zoals gedrag, genexpressie, gezondheid) in kaart kunnen brengen.

Onderzoek in samenwerking met VBI :
 • null

  Het vetlichaam van de honingbij: een venster op gezondheid.

  Het vetlichaam is een belangrijk orgaan dat instaat voor energieopslag, het immuunsysteem en verwerking van gifstoffen zoals pesticiden.

 • null

  Roofmijten in strijd tegen Varroa

  Steeds meer imkers zijn op zoek om op een duurzame veilige manier Varroa te bestrijden in hun volken. Het gebruik van Roofmijten, Stratiolaelaps scimitus, krijgt daarin de laatste jaren steeds meer aandacht.

 • null

  Project VR-Pajotteland

  Varroa blijft een groot probleem en de meeste imkers zijn genoodzaakt de vervelende parasiet met zuren of andere middelen te bestrijden. In het Pajottenland zit een imker die echter jaren geleden besliste op zoek te gaan naar bijen die eigenschappen bezitten die hen toelaten de mijten te verwijderen of tegen te gaan.

Andere berichten

Juridische dienst, Nieuws

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Nieuws

VBI zomerwedstrijd 2022

Het Vlaams Bijeninstituut richt een zomerwedstrijd in. Dit jaar gaan we voor uw bijen-gerelateerde korte videoclips met een duurtijd tussen 10 en 60 sec. Onderwerp: alles wat met bijen (hommels, solitaire bijen en honingbijen) te maken heeft, over imkers en imkerpraktijken, over bijenhouden in het algemeen, over zomerkampen rond bijen, over tentoonstellingen enz…

Menu