Expertisecentra

Een aantal medewerkers en leden specialiseren zich graag in deelgebieden van het imkeren, in de kennis van bestuivende insecten, in het beschermen van de drachtplanten, enzovoort. Al deze gedreven mensen kunnen terecht in een groep waarbij ze deze vakgebieden verder kunnen uitdiepen en uitdragen.

We hebben deze groepen “Expertisecentra” genoemd.

 • null

  Vorming & ondersteuning

  Dit onderdeel van het Vlaams Bijeninstituut houdt zich bezig met het onderwijzen van de leden aangaande het imkeren en de bescherming van de bijenwereld. Een gedegen kennisoverdracht is essentieel om optimale resultaten te behalen in het evenwicht tussen bijen en milieu. Voor de imkers worden naast basiscursussen ook voordrachten gehouden ter vervolmaking van hun activiteit. Onze lesgevers zijn ervaringsdeskundigen die ondersteund worden door het scholingscentrum.

 • null

  Aziatische hoornaar

  Dit expertisecentrum is er gekomen als samenwerking tussen het VBI en een groep vrijwilligers die helpen om de nesten van deze invasieve soort op te sporen. Het doel van dit expertisecentrum is je te informeren over deze exoot en de opsporing ervan.

 • null

  Bijengezondheid

  Gezonde bijen zijn vitale bijen. Soms echter kunnen ze ten prooi vallen aan ziekten. In dit expertisecentrum willen we de kennis over bijengezondheid en bijenziekten samen brengen en verruimen om alzo de imker bij te staan zijn bijenstand vitaal en gezond te houden.

 • null

  Selectie & koninginnenteelt

  Dit expertisecentrum specialiseert zich specifiek in de niche van de koninginnekweek van honingbijen. Deze specialisten streven naar koninginnen die lichamelijk gezond zijn en daarenboven specifieke eigenschappen bezitten. Dit kan zijn zachtaardigheid, varroaresistent, enz …

 • null

  Biodiversiteit

  Het drachtgebied, de omgeving waar onze bijen hun voedsel zoeken, is een heel belangrijk gegeven. Veel planten zijn geschikt als drachtplant voor bijen en hommels, andere minder. In dit expertisecentrum wordt de kennis rond planten en drachtgebied bij elkaar gebracht. Dit biedt ondersteuning aan allen die drachtgebieden in Vlaanderen wil verbeteren. We denken daarbij ook aan steden en gemeenten.

 • null

  Bestuiving

  De professionele telers van voedingsgewassen zijn vragende partij om hun gewassen bestuift te zien door kwaliteitsvolle bestuivers. Dit expertisecentrum werkt de geplogenheden en contracten uit tussen de aanbieders van bestuivende insecten en de bevragende partij.

 • null

  Natuurlijk imkeren

  Vele jonge imkers hebben zich het lot van de bijen aangetrokken. Ze wensen te gaan imkeren met respect voor de honingbij en het hele ecosysteem errond waarin we samen met haar leven. Het expertisecentrum Natuurlijk Imkeren wil een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daarrond samenwerken met iedereen die deze doelstelling deelt.

 • null

  Korfimkeren

  Korfimkerij is een specialisatie in de imkerij waarbij we vaststellen dat de oude technieken dreigen verloren te gaan. Ons expertisecentrum probeert de kennis, die vandaag versnipperd terug te vinden is, te recupereren en te bundelen alvorens ze volledig verloren gaat.

 • null

  Carnica

  Het Carnica bijenras – dat oorspronkelijk afkomstig is uit Oostenrijk-Slovenie-Balkan – is momenteel in onze streken het sterkst vertegenwoordigd bijenras. Het Carnica expertisecentrum zal verdere studie, informatie en ondersteuning verschaffen aan de imkers rond ontwikkeling en instandhouding van dit bijenras.
 • null

  Buckfast

  “Geen maatregel waarover we in de bijenteelt beschikken, werpt meer vruchten af dan het zo goed mogelijk telen en groot brengen van koninginnen.” Met deze wijze woorden verwoordde Broeder Adam zijn selectiewerk dat leidde tot de Buckfast stam. Dit expertisecentrum zet het werk van Broeder Adam verder.

 • null

  Zwarte bijen

  Zwarte bijen zijn de honingbijen die van oudsher hier in onze Vlaamse gewesten thuis horen. Helaas was deze bij tegen het eind van de vorige eeuw bijna verdwenen. Het zou heel jammer zijn mocht deze inlandse bij verloren gaan. Het expertisecentrum Zwarte bij wil zich toeleggen op bestuderen, conserveren en informeren rond zwarte bijen.

 • null

  Wilde bijen

  Jan Lipkens – coördinator van het expertisecentrum wilde bijen – brengt maandelijks een nieuwe bijensoort onder de aandacht.

 • null

  Onderzoek

  Samenwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek laat imkers toe om observaties, bezorgdheden en ideeën naar buiten te brengen. De wetenschap kan helpen om deze zaken te onderzoeken en te begrijpen. Sinds 2021 werkt het VBI samen met het laboratorium Gedrags- en ontwikkelingsgenetica aan KULeuven.

 • null

  Drachtplanten

  Het expertisecentrum Drachtplanten heeft enorm aan betekenis gewonnen door de verschraling in het aanbod naar voedsel voor onze bijen. Een juiste benadering van het aanbod is cruciaal geworden om de bijenvolkeren het jaar door te krijgen. Ook de solitaire bijen gaan in aantal en soort sterk achteruit door het gemis aan gevarieerde bloemensoorten.

Wilt u ook op de hoogte blijven via Facebook?

Meld u aan bij onze pagina!

Facebook
Menu