Wetenschappelijk nieuws

Op deze pagina vind je enkele wetenschappelijke publicaties.
De inhoud van de artikels wordt telkens verduidelijkt via een korte, verstaanbare tekst.

Pesticide risico voor bijen is soort- en landschapsafhankelijk

In een nieuwe studie hebben ecologen aangetoond dat de blootstelling aan pesticiden bij bijen afhankelijk is van hun interactie met het milieu. Verschillende soorten worden – afhankelijk van de omgeving – blootgesteld aan verschillende risico’s.

Menu