Over ons

Over ons

Wie is V.B.I?

Het Vlaams Bijeninstituut staat open voor alle imkerverenigingen en hun leden. Daarnaast verwelkomen we graag alle organisaties en natuurlijke personen die begaan zijn met de bijenwereld en de bestuivende insecten in het algemeen. Dus iedereen die begaan is met de natuur en zich interesseert voor bijen en hun leefwereld kan lid worden.

Het Vlaams Bijeninstituut is een organisatie waar plaats is voor alle imkers en bijenliefhebbers ongeacht de gebruikte werkmethode, de bijensoort, de origine, de interessesfeer en diens meer.

Het Vlaams Bijeninstituut wil een open, warme ontmoetingsplaats zijn waar leden elkaar vinden en expertise uitwisselen, waar leden zich gesteund weten in het avontuur dat ze met de bijen aangaan.

Bekijk onze kennismakingsvideo en onze organisatiestructuur op Youtube.

Expertisecentra

Een aantal medewerkers en leden specialiseren zich graag in deelgebieden van het imkeren, in de kennis van bestuivende insecten, in het beschermen van de drachtplanten enzovoort . Al deze gedreven mensen kunnen terecht in een groep waarbij ze deze vakgebieden verder kunnen uitdiepen en uitdragen. We hebben deze groepen Expertisecentra genoemd.

 • null

  Scholingscentrum

  Dit onderdeel van het Vlaams Bijeninstituut houdt zich bezig met het onderwijzen van de leden aangaande het imkeren en de bescherming van de bijenwereld. Een gedegen kennisoverdracht is essentieel om optimale resultaten te behalen in het evenwicht tussen bijen en milieu. Voor de imkers worden naast basiscursussen ook voordrachten gehouden ter vervolmaking van hun activiteit. Onze lesgevers zijn ervaringsdeskundigen die ondersteund worden door het scholingscentrum.

 • null

  Koninginnenteelt

  Dit expertisecentrum specialiseert zich specifiek in de niche van de Koninginnekweek van honingbijen. Deze specialisten streven naar koninginnen die lichamelijk gezond zijn en daarenboven specifieke eigenschappen bezitten. Dit kan zijn zachtaardigheid, varroaresistent, enz..

 • null

  Bestuiving

  De professionele telers van voedingsgewassen zijn vragende partij om hun gewassen bestoven te zien door kwaliteitsvolle bestuivers. Dit expertisecentrum werkt de geplogenheden en contracten uit tussen de aanbieders van bestuivende insecten en de aanvragende partijen.

 • null

  Drachtplanten

  Het drachtgebied, de omgeving waar onze bijen hun voedsel zoeken, is een heel belangrijk gegeven. Veel planten zijn geschikt als drachtplant voor bijen en hommels, andere minder. In dit expertisecentrum wordt de kennis rond planten en drachtgebied bij elkaar gebracht. Dit biedt ondersteuning aan allen de drachtgebieden in Vlaanderen wil verbeteren. We denken daarbij ook aan steden en gemeenten.

 • null

  Communicatie

  Het expertisecentrum communicatie houdt zich bezig met de logistieke benadering van de communicatie tussen het Vlaams Bijeninstituut en de buitenwereld. Zij zijn dus niet het centrum om rechtstreeks benaderd te worden om vragen te stellen. Zij bepalen de strategie en het gebruik van de moderne communicatiemiddelen die het VBI kan inzetten.

 • null

  Bijengezondheid

  Gezonde bijen zijn vitale bijen. Soms echter kunnen ze ten prooi vallen aan ziekten. In dit expertisecentrum willen we de kennis over bijengezondheid en bijen ziekten samen brengen en verruimen om alzo de imker bij te staan zijn bijenstand vitaal en gezond te houden.

 • null

  Educatieve bijenstanden

  Het Vlaams Bijeninstituut beheert een aantal educatieve bijenstanden. Deze bijenstanden met honingbijen staan ter beschikking van leerkrachten, scholen, imkerverenigingen en allen die hiervan gebruik willen maken ter kennisverspreiding. Deze standen worden open gesteld op eenvoudige bevraging.

 • null

  Natuurlijk imkeren

  Vele jonge imkers hebben zich het lot van de bijen aangetrokken. Ze wensen te gaan imkeren met respect voor de honingbij en het hele ecosysteem errond waarin we samen met haar leven. Het expertisecentrum Natuurlijk Imkeren wil een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met iedereen die deze doelstelling deelt.

 • null

  Carnica

  Het Carnica bijenras wat oorspronkelijk afkomstig is uit Oostenrijk-Slovenie-Balkan, is momenteel in onze streken het sterkst vertegenwoordigd bijenras. Het Carnica expertisecentrum zal verdere studie, informatie en ondersteuning verschaffen aan de imkers rond ontwikkeling en instandhouden van dit bijenras.
 • null

  Buckfast bij

  Geen maatregel waarover we in de bijenteelt beschikken, werpt meer vruchten af dan het zo goed mogelijk telen en groot brengen van koninginnen.’ Met deze wijze woorden verwoordde Broeder Adam zijn selectiewerk dat leidde tot de Buckfast stam. Dit expertisecentrum zet het werk van Broeder Adam verder.

 • null

  Zwarte bijen

  Zwarte bijen zijn de honingbijen die van oudsher hier in onze Vlaamse gewesten thuis horen. Helaas was deze bij tegen het eind van de vorige eeuw bijna verdwenen. Het zou heel jammer zijn mocht deze inlandse bij verloren gaan. Het expertisecentrum Zwarte bij wil zich toeleggen op bestuderen, conserveren, en informeren rond zwarte bijen.

Menu