22/10/2021

Tijdelijk verslag v/d werking bestrijding Vespa velutina 2021

Opdracht.

De opdracht tot opsporing en vernietiging van nesten van de Aziatische hoornaar werd op 2 april 2021 door de Vlaams overheid departement ANB toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut.

De opsporingen verlopen door de Vespawatchers. Voor deze vrijwilligers werd door het VBI een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aangegaan.

De verdelgingen gebeuren door opgeleide verdelgers en door opgeleide brandweerdiensten. De toewijzing wie welke verdelging uitvoert, maakt deel uit van het contract.

Het contract voorziet twee éénheidstarieven. Eén voor de opsporingen en één voor de verdelgingen.

In het tarief opsporingen zijn alle kosten zoals verzekeringen en lokmiddelen inbegrepen. In het tarief verdelgingen zit de eigenlijke verdelging, de vervoersonkosten en de nazorg vervat. Alle kosten zoals administratieve verwerking, database enz. zitten vervat in de beide tarieven. Er wordt door het VBI gefactureerd per uitgevoerde prestatie.

Situatie tot 31 oktober, afsluiting kwartaal 3.

Er zijn 36 opsporingen aangevat. Deze werden allemaal in het derde kwartaal uitgevoerd.

Er zijn 80 verdelgingen uitgevoerd waarvan er 74 gefactureerd werden aan de overheid.

De verhouding per soort verdelgde nest is : 17% embryonale nesten, 59% primaire nesten en 24% secundaire nesten.

De verhouding per provincie is : 44% West-Vlaanderen, 36% Oost-Vlaanderen, 17% Vlaams Brabant, 2% Antwerpen en 1% Limburg.

Activiteiten VBI buiten contract :

A) Informeren :

Het Vlaams Bijeninstituut heeft zeer actief de Vlaamse bevolking trachten te informeren. Deze informatiecampagne werd opgesplitst in 4 sectoren:

1. Via pers

Alle persagentschappen in Vlaanderen werden regelmatig geïnformeerd over de bestrijding. Alle berichten werden door het agentschap Belga opgenomen en ook effectief verspreid.

2. Via gemeentebesturen

Alle Vlaamse gemeenten werden aangeschreven. Vele gemeenten namen de informatie over in hun plaatselijke tijdschriften, websites en sociale media. Milieuraden en schepencolleges werden op hun vraag bezocht en presentatie werd gegeven.

3. Via de groendiensten

Er is een opleiding opgesteld voor de groendiensten van steden en gemeenten. Dit zit in een beginfase. Slechts enkele groendiensten werden bezocht.

4. Via infomomenten

Op vraag van gemeentebesturen werden voordrachten gegeven aan de plaatselijke bevolking.

De informatie werd ook verder verspreid via imkerverenigingen en ander verenigingsleven.
Ook de Vespawatchers helpen mee in de informatieverspreiding.

B) Betrekken :

Gezien de imker niet de enige benadeelde is door de aanwezigheid van de exoot, werd samenwerking gezocht bij andere betrokkenen.

Bij het overleg over van het contract werd het probleem van de natuurgebieden aangekaart. In deze gebieden zou er te weinig gemonitord worden naar nesten van de Aziatische hoornaar. Het VBI heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hubertus Vereniging Vlaanderen waarin het melden van nesten vervat zit. Op die wijze hebben we 935.000 hectare natuurgebied in Vlaanderen kunnen betrekken. De conservators van de wildbeheereenheden doen mee in het initiatief.

Ook de fruittelers ondervinden schade door de Aziatische hoornaar. De klachten bij buitenlandse fruittelers zijn groot. Om de fruittelers in Vlaanderen te betrekken werd een samenwerking aangegaan met het Proefcentrum Fruitteelt.

De vereniging VELT dat vele hobbytuinders onder hun leden heeft, is ook ingeschakeld.

Met de hulpverleningszones (brandweer) zijn initiatieven lopende om alle zones in de toekomst over opgeleid personeel te laten beschikken. Dit is nu niet het geval. Ook vele zones hebben nog geen geschikte middelen om te kunnen verdelgen.

Gesprekken met andere partners zijn lopende.

C) Opleiden :

Het Vlaams Bijeninstituut is een erkend opleidingscentrum en geeft opleidingen aan professionele verdelgers. Deze opleidingen zijn betalend voor de verdelgers. Er zijn momenteel 34 verdelgers in Vlaanderen die het erkend attest van verdelger Aziatische hoornaar bekomen hebben.

D) Onderzoeken :

Het Vlaams Bijeninstituut is in nauw contact met de universiteit van Tours, afdeling IRBI ‘Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte’, om nieuwe kennis uit te wisselen. De exoot is in 2004 binnengebracht in Frankrijk en deze universiteit is in dat land uitvoerder van wetenschappelijk onderzoek.

Verbeterpunten :

Het beheren van deze exoot is in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van de bevolking.

De investeringen van de Vlaamse overheid om de verdelging van de nesten te bekostigen is een belangrijk gegeven om terughoudendheid bij de bevolking tot melden tegen te gaan. Een kost voor de verdelging kan dus geen argument zijn om niet te melden.

De imker en zijn bijenkorven zijn in eerste lijn slachtoffer van de Aziatische hoornaar. Vele imkerverenigingen zijn blijkbaar echter onvoldoende doordrongen van de noodzaak tot bestrijding. Dit leiden we af doordat vele besturen geen gevolg hebben gegeven aan de oproep tot samenwerking. Deze situatie leidt tot frustratie bij de vele vrijwillige Vespawatchers.

Samenwerkingen met individuele imkers zijn er gelukkig wel.

Alle informatie rond verbetertrajecten wordt op zeer regelmatige basis aan de Vlaamse overheid overhandigd zodat de nieuwe beheerregeling die er staat aan te komen op de meest efficiënt mogelijke manier kan aanvatten. Het Vlaams Bijeninstituut houdt de vinger aan de pols om de dossierbeheerders te begeleiden in het traject.

Andere berichten

Events, Nieuws

Gamefair Belgium

Het Vlaams Bijeninstituut is verheugd je te verwelkomen op de 2e editie van Gamefair Belgium op 24, 25 en 26 mei 2024 op het Landgoed Duras.
‘Hét ontmoetingspunt van het jaar voor buitenmensen.’

Events

Planten- en Bijenmarkt

Op 7 April 2024 van 10 tot 17 uur organiseert De liefhebbers van ‘t zoet een planten & Bijenmarkt.

Kom naar Buzzzing
Events

Kom naar Buzzzing

Ook last van gezzzoem tussen je oren? Van kleine liedjes die altijd maar luider en luider en LUIDER door je lichaam gonzen? Je voet tikt, je lippen kriebelen, je heupen wiegen.

Menu