09/02/2022

Nieuwe medewerker Expertisecentrum Aziatische hoornaar

Wij wensen u te informeren dat dhr. Kevin Verbeek de taak van coördinator van het expertisecentrum Aziatische hoornaar op zich neemt.

Dit expertisecentrum bekijkt de expansie en de bestrijding van deze invasieve exoot . Vooral de evolutie van nieuwe bestrijdingsmiddelen wordt aandachtig opgevolgd.

Dit centrum ressorteert onder de dienst bijengezondheid. Kevin rapporteert dan ook aan diensthoofd Erik Goris.

E-mail communicatie in verband met de Aziatische hoornaar verloopt best via : hoornaar@vbi.vlaanderen

Wij wensen Kevin alle succes in zijn strijd tegen de Aziatische hoornaar.

René De Backer
Voorzitter

Erik Goris
Diensthoofd Bijengezondheid

Andere berichten

Events

Presentatie “Natuurlijk Imkeren”

Presentatie “Natuurlijk Imkeren” : bijen houden die geen behandelingen meer nodig hebben tegen de varroa om te kunnen overleven. 13/10/2022, Stadsboerderij Turnhout.

Events, Imkercursus

cursus “Imkeren voor beginners”

Op 22 september 2022 start Imkersbond Bonheiden vzw met een cursus “Imkeren voor Beginners”. Deze cursus wordt georganiseerd onder toezicht van het Ministerie van Landbouw en Visserij en na het slagen van de proeven bekomen de deelnemers een diploma, gevalideerd door de overheid.

Nieuws

Vlaams Bijenteeltprogramma 2023

Aankondiging: vanaf 1 januari 2023 verandert het Vlaams Bijenteeltprogramma grondig. In deze nieuwsflash wordt u uitgelegd wat het Vlaams Bijenteeltprogramma inhoudt en hoe het er vanaf 2023 zal uitzien.

Juridische dienst, Nieuws

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Menu