09/02/2022

Nieuwe medewerker Expertisecentrum Aziatische hoornaar

Wij wensen u te informeren dat dhr. Kevin Verbeek de taak van coördinator van het expertisecentrum Aziatische hoornaar op zich neemt.

Dit expertisecentrum bekijkt de expansie en de bestrijding van deze invasieve exoot . Vooral de evolutie van nieuwe bestrijdingsmiddelen wordt aandachtig opgevolgd.

Dit centrum ressorteert onder de dienst bijengezondheid. Kevin rapporteert dan ook aan diensthoofd Erik Goris.

E-mail communicatie in verband met de Aziatische hoornaar verloopt best via : hoornaar@vbi.vlaanderen

Wij wensen Kevin alle succes in zijn strijd tegen de Aziatische hoornaar.

René De Backer
Voorzitter

Erik Goris
Diensthoofd Bijengezondheid

Andere berichten

Varroa resistente bijen
BeeTV, Nieuws

Afl. 32: De weg naar Varroa resistentie

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

BeeTV, Nieuws

Afl. 31: De OPTIMAL bijenkast

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

Menu