Schoolcampus in centrum van Nijlen ondergaat intensieve ‘vergroeningskuur’

1500 m2 wordt onthard en kind- en bijenvriendelijk ingericht.

De schoolcampus ligt in het centrum van Nijlen en wordt gedeeld door een kleuter-, een lagere en een middelbare school. “Recent werd er nog uitgebreid met de aankoop van twee aangrenzende percelen. Vermits de scholen in volle groei zijn, dient zich de uitdaging aan om zowel tegemoet te blijven komen aan de noden van kinderen en jongeren van alle leeftijden, als om de campus toekomstbestendig en dus ook klimaatrobuust te maken”, zegt leerkracht Tom Covens.

Daarvoor werd er door de school met ondersteuning van het Vlaams Bijeninstituut een subsidiedossier opgesteld binnen het project ‘Natuur in je school’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Met behulp van het fraaie bedrag van 145.000 euro zal de schoolcampus een vergroeningskuur ondergaan.

De realisatie van de plannen start dit jaar en wordt begeleid door specialisten van Velt vzw en het Vlaamse Bijeninstituut. 

Daarmee is de eerste schoolomgeving die onder de loep gehouden wordt door het VBI om deze biodivers en bijenvriendelijk te maken een feit.

Andere berichten

Varroa resistente bijen
BeeTV, Nieuws

Afl. 32: De weg naar Varroa resistentie

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

BeeTV, Nieuws

Afl. 31: De OPTIMAL bijenkast

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

Menu