Schoolcampus in centrum van Nijlen ondergaat intensieve ‘vergroeningskuur’

1500 m2 wordt onthard en kind- en bijenvriendelijk ingericht.

De schoolcampus ligt in het centrum van Nijlen en wordt gedeeld door een kleuter-, een lagere en een middelbare school. “Recent werd er nog uitgebreid met de aankoop van twee aangrenzende percelen. Vermits de scholen in volle groei zijn, dient zich de uitdaging aan om zowel tegemoet te blijven komen aan de noden van kinderen en jongeren van alle leeftijden, als om de campus toekomstbestendig en dus ook klimaatrobuust te maken”, zegt leerkracht Tom Covens.

Daarvoor werd er door de school met ondersteuning van het Vlaams Bijeninstituut een subsidiedossier opgesteld binnen het project ‘Natuur in je school’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Met behulp van het fraaie bedrag van 145.000 euro zal de schoolcampus een vergroeningskuur ondergaan.

De realisatie van de plannen start dit jaar en wordt begeleid door specialisten van Velt vzw en het Vlaamse Bijeninstituut. 

Daarmee is de eerste schoolomgeving die onder de loep gehouden wordt door het VBI om deze biodivers en bijenvriendelijk te maken een feit.

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

Vernieuwde BeeTV

Met deze video kondigen wij u onze vernieuwde BeeTV aan.
Meer diverse reportages per aflevering worden telkens behandeld.

Nieuws

Einde spring trapping

De tijd is gekomen om de voorjaarsvangst te beëindigen en over te schakelen naar het opsporen van nesten via de wiekpotmethode.

Menu