22/03/2021

Richtlijnen aan de imkers

Corona virus

Versie 22 maart 2021

De regel is dat verplaatsingen in het kader van volgende activiteiten als essentieel zijn te beschouwen in geval het om professionele landbouwactiviteiten gaat, met name het verzorgen van dieren en toeleveringen binnen de landbouw.

Belangrijk voor de imkerij : een imker wordt met professioneel gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.

Voor de verplaatsingen door imkers gelden volgende richtlijnen:
De overheid geeft de imkers de toelating om verplaatsingen te maken bij onderstaand doel:

 1. Imkers met bijenstanden buitenshuis mogen deze bezoeken mits:
 • U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
 • Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
 1. Transport van bijen ten behoeve van bestuiving naar de dracht (fruitgaard, koolzaad..) is toegelaten mits:
 • U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
 • Gelieve een kopij van het bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler bij te hebben alsook kopij van uw FAVV registratie.
 1. Reizen naar het buitenland mogen mits:
 • U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
 • Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
 • De bijenvolkeren moeten vergezeld gaan van een veterinair certificaat. Dergelijk certificaat moet opgesteld worden voor elk transport vanuit België naar een andere EU-lidstaat.

De aanvraag van een veterinair certificaat kan gebeuren via de Lokale Controle-eenheden. Wanneer de certificeringaanvraag voor 12 uur werd ontvangen, zal een officiële dierenarts de volgende dag ter plaatse komen om het certificaat op te stellen.

Voor de afgifte van dit certificaat moet een vergoeding worden betaald

 1. Reizen naar de bevruchtingseilanden :  

De jaarlijkse bevruchting van bijenkoninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten mits:

 • U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
 • Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
 • De bijenvolkeren moeten vergezeld gaan van een veterinair certificaat. Dergelijk certificaat moet opgesteld worden voor elk transport vanuit België naar een andere EU-lidstaat.

VERGEET NIET BIJ VERPLAATSINGEN VAN BIJENKASTEN IEDERE KAST TE IDENTIFICEREN !

(naam en adres)

 Bij alle verplaatsingen is en blijft het essentieel om minimum 1,5 m afstand te houden van anderen!  Per voertuig dus één persoon voorzien aub.

René De Backer
De voorzitter.

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

Vernieuwde BeeTV

Met deze video kondigen wij u onze vernieuwde BeeTV aan.
Meer diverse reportages per aflevering worden telkens behandeld.

Menu