23/07/2023

Pesticide risico voor bijen is soort- en landschapsafhankelijk

Bijen zijn bijzonder blootgesteld aan pesticiden in een landbouwomgeving.

In een nieuwe studie hebben ecologen aangetoond dat de blootstelling aan pesticiden bij bijen afhankelijk is van hun interactie met het milieu. Verschillende soorten worden afhankelijk van de omgeving blootgesteld aan verschillende risico’s.

Een groot landbouwareaal in de buurt van bijen vergroot het risico om in aanraking te komen met bestrijdingsmiddelen, vooral voor solitaire bijen en hommels. In vergelijking met honingbijen foerageren solitaire bijen en hommels in relatief kleinere gebieden.

“Bijen worden blootgesteld aan pesticiden in agrarische landschappen omdat hun activiteit samenvalt met het gebruik van pesticiden, maar verschillende soorten hebben elk verschillende ecologische kenmerken – zoals het foerageergebied, die samen deze activiteit bepalen. Als gevolg hiervan zullen verschillende soorten waarschijnlijk worden blootgesteld aan verschillende pesticidenbelastingen en risico’s”, zegt Dr. Jessica Knapp van Trinity College Dublin.

Afbeelding uit wetenschappelijk artikel “nature ecology & evolution,  https://doi.org/10.1038/s41559-023-01990-5, Ecological traits interact with landscape context to determine bees’ pesticide risk”

De risicobeoordeling van pesticiden evolueert voortdurend om de volledige ecologische complexiteit zo goed mogelijk te vatten. Deze nieuw gepubliceerde studie voegt nog een stukje landschapsschaal toe aan de puzzel door concentraties van pesticiden te meten in verschillende voedselbronnen voor verschillende bijensoorten in meerdere teeltsystemen.

“In tegenstelling tot eerder werk, hebben we verschillende aspecten van blootstelling aan pesticiden gecombineerd die meestal beperkt zijn tot afzonderlijke studies, zoals landschapscontexten, soorten bestuivers, plantensoorten en voedselbronnen”, aldus Jessica Knapp.  “De meeste risico’s die aan pesticiden zijn verbonden, kwamen van een paar insecticiden. De studie wijst dus op specifieke toepassingen van pesticiden die kunnen worden aangepast om de risico’s voor bijen in verband met pesticiden te verminderen. Bovendien was het pesticidenrisico gecorreleerd tussen nectar en stuifmeel en tussen bijensoorten, maar was het het hoogst voor stuifmeel verzameld door honingbijen. Deze resultaten zijn praktisch relevant omdat ze suggereren dat we tot op zekere hoogte beperkt zijn in ons vermogen om risico’s tussen bijensoorten en voedselbronnen te voorspellen.”

Deze bevindingen komen op het juiste moment, aangezien de Europese Commissie zojuist het EU-initiatief inzake bestuivers heeft herzien en krachtigere en bredere maatregelen neemt om de achteruitgang van bestuivers tegen 2030 om te keren. Daarnaast wil de Commissie het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw terugdringen.

Lees volledig artikel

Lees hier het volledig wetenschappelijk artikel: Wetenschap artikel 27 02 2023 Universiteit Zweden

Andere berichten

Events

Planten- en Bijenmarkt

Op 7 April 2024 van 10 tot 17 uur organiseert De liefhebbers van ‘t zoet een planten & Bijenmarkt.

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Menu