11/08/2023

Het effect van agrarisch-ecologische maatregelen op het overwinteren van honingbijen

Er worden door de overheid subsidies verleend aan landbouwers om hun gebieden bloemenrijker te maken.  Hoe eentoniger landbouwgebieden in de afgelopen decennia zijn geworden, hoe meer de variëteit en frequentie van onze bestuivers is afgenomen. Boeren hebben recent verschillende maatregelen genomen om voor meer voedselbronnen voor onze bijen te zorgen. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de akkerranden.

In deze studie werd uitgekeken naar de effecten van deze maatregelen op de ontwikkeling en overleving van honingbijenvolken in de winter.

Om dit te doen, bepaalde het team van wetenschappers het effect van de genomen acties door de landbouwers op de koloniegrootte tijdens de nectar- en pollen foerageerseizoenen lente en zomer, beoordeelde het effect van lente- en zomerkoloniegrootte op herfstgrootte en beschreef het effect van herfstkoloniegrootte op de wintersterfte.

Aan de kant van de imkers waren er 30 vrijwilligers met minstens 10 kolonies actief.

In totaal werden dus meer dan 300 honingbijenkolonies in Frankrijk en Zwitserland gedurende een periode van drie jaar gevolgd. Het agrarische landschap bij de test werd gekenmerkt door weilanden, akkers en bossen. De boeren binnen het studiegebied kregen subsidie ​​als ze agro-ecologische maatregelen uitvoerden die honingbijen in staat moesten stellen de voedselbronnen beter te benutten.

De koloniegrootte van de bijenvolken werd bepaald door het aantal broedcellen en volwassen werkbijen. Ook werd het besmettingspercentage met Varroa destructor in oktober beoordeeld.

Koloniesterfte werd geregistreerd na overwintering.

Conclusie: als gevolg van de acties naar meer bloemen werd de koloniegrootte van honingbijen in de zomer en herfst verbeterd en droeg zo waarschijnlijk bij aan het toegenomen overwinteringssucces van de kolonies.

 

Studie Universiteit Neuchatel e.a.

Lees volledig artikel

Lees hier het volledig wetenschappelijk artikel: Maatregelen landbouw bloemenvelden op overwintering.

Andere berichten

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Nieuws

BUZZWATCH

BUZZWATCH werd genomineerd voor de Europese Innovation in Politics Award.

Nieuws

BUZZWATCH gekozen door het publiek

BuzzWatch gaat bijenpopulaties en drachtplanten in kaart brengen. Zo kunnen bijenkorfplaatsing en bermbeheerplannen geoptimaliseerd worden.
Zo wil het project de bijenpopulatie in Vlaanderen terug versterken.

Menu