16/02/2021

Diefstal van bijenkasten

Er bereikten ons de afgelopen weken vanuit verschillende hoeken berichten over bijenkasten die werden ontvreemd. Op zich niets nieuws maar de frequentie waarmee deze berichten ons bereikten in de afgelopen periode baart ons wel zorgen !

Vraag is wat je nu best doet wanneer je vaststelt dat er kasten verdwenen. Heel wat mensen die met een diefstal worden geconfronteerd gaan er van uit dat het weinig zin heeft om hier aangifte van te doen bij de lokale politie. Ze gaan er immers van uit dat men niet actief op zoek kan gaan naar de dieven.

Ergens klopt dat wel. Maar het heeft wel zin degelijk zin om aangifte te doen. Enkel op basis van deze aangiftes kunnen de politiezones een beeld krijgen van de frequentie en de streek waarbinnen deze diefstallen in hoofdzaak plaatsvinden. Zo zal men sneller het beeld vormen van een bende die een bepaalde streek viseert en kan men de imkers uit die buurt het signaal geven waakzaam te zijn. Wanneer gestolen waar te koop wordt aangeboden zal men ook de wetenschap hebben dat het waarschijnlijk over materiaal gaat van meerdere gedupeerden… en bij een wegcontrole waarbij men in een bestelwagen bijenkasten aantreft zal men de juiste vragen stellen …

Mensen vragen ons of het aanbrengen van trackers in de kasten een oplossing kan betekenen.

De mensen die de bijenkasten stelen zijn zich bewust van het bestaan van deze systemen en het volgen van het spoor van de tracker zal je naar een hoopje trackers leiden bij een bosrand, een grachtkant … maar niet naar je gestolen kasten.

Bij het aangeven van de diefstal is het geen slecht idee om een foto van een gelijkaardige kast over te maken aan de politiediensten. Het geeft hen een beter beeld over wat gestolen werd en naar wat dient uitgekeken te worden. U mag ons de foto’s van deze kasten ook overmaken zodat we deze ook kunnen verspreiden onder de imkers. Als de kast te koop wordt aangeboden kan deze herkend worden door een collega imker.

Verder staan we vrij machteloos tegen dit soort voorvallen. Het VBI werkte in de afgelopen maanden aan het concept van een solidariteitsfonds dat gedupeerden van vandalisme, diefstal of een ziekte waarbij kasten en volkeren zouden verloren gaan tegemoet te komen. Dit moet echter nog de Algemene Vergadering passeren.

Het verzekeren van diefstal van kast en volk is een moeilijke zaak. De premie is duur en men stelt behoorlijk wat voorwaarden alvorens de verzekering dit ten laste zal nemen. Als je achterdeur aan diggelen ligt, je woonkamer overhoop is gehaald en de politie tal van vreemde vingerafdrukken kan vinden dan is het duidelijk dat er zich een inbraak voordeed. Een afdruk in het gras waar even daarvoor een bijenkast stond is niet voldoende overtuigend voor een verzekering om uit te gaan van een diefstal. De kast kan verplaatst zijn door de eigenaar, hij kan ze zelf verkocht hebben of mogelijk gingen er volkjes verloren en zoekt deze compensatie bij de verzekeraar … Met dit soort praktijken die spijtig genoeg ook bestaan dient een verzekeraar rekening te houden.

Als het gaat om een kast die in uw tuin stond adviseer ik wel om foto’s te nemen, een proces verbaal te laten opmaken en uw brandpolis erbij te nemen. Deze polis wordt dikwijls uitgebreid met een diefstalpolis. Zelden wordt een polis voor inbraak en diefstal separaat afgesloten. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zou uw verzekeraar deze diefstal (eventueel na aftrok van een franchise) wel ten laste kunnen nemen. Wordt u niet wijzer uit het nalezen van de polisvoorwaarden dan adviseer ik u om contact te nemen met uw verzekeraar.

De diefstallen die zich her en der weer blijken voor te doen zullen ter bespreking meegenomen worden op een volgende overleg met de verzekering. We gaan het gesprek hieromtrent aan en informeren ons over de mogelijkheid om onze polis hiermee uit te breiden (of de mogelijkheid tot het afsluiten van een bijkomende polis) en de voorwaarden die in deze worden gesteld.

Andere berichten

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Juridische Dienst & Verzekeringen

De bruikleenovereenkomst in de kijker

Als je toestemming krijgt om je bijenkasten op andermans terreinen te zetten, sluit je best een bruikleenovereenkomst af (en geen huurovereenkomst)

Menu