18/01/2023

De rosse kegelbij

Geslacht

Kegelbij

Soortnaam

Rosse kegelbij

Species

Coelioxys rufescen

Familie

Megachilidae

Sub-familie

Megachilidae

Genus

Coelioxys

Vliegperiode

Half mei tem midden september

Lengte man

11-13mm

Lengte vrouw

11-15mm

Foerageergebied

Losse zandgronden, terhills

Nestkeuze

Kegelbijen zijn koekoeksbijen dus zij verkiezen de nestplaatsen van de sachem- ,behangers- en kattenkruidbijen

Leefgebied

Ze delen hun leefgebied met boven genoemde soorten en zullen dus vooral voorkomen op hogere losse zandgronden, zoals bv terhills.

foto’s van Bart Minnebo.

Sociaal gedrag

Kegelbijen vertonen een beperkt sociaal gedrag

Bloemvoorkeur

Geen specifieke bloemvoorkeur

Voorkomen

Zeer zeldzaam

Zeldzaamheid

Ernstig bedreigd

Omschrijving

Op plaatsen waar de sachembijen voorkomen, bestaat er ook de kans om de zeer zeldzame rosse kegelbij tegen te komen.
Kegelbijen zijn relatief makkelijk te herkennen doordat ze van bovenaf bekeken lijken op bowlingkegels.
Ze hebben een verlengd achterlijf met op het einde een paar doorns. De mannetjes hebben tot 6 doornen op het laatste segment.
Verder kenmerk zijn de brede haarbanden.
Deze soort is zeer zeldzaam, vooral omdat ze gastheren nodig hebben voor hun nestplaatsen en omdat ze vliegen op een beperkt bloemenaanbod, zoals kattenkruid en jacobskruiskruid.

Parasieten

Kleine sachembij
Schoorsteensachembij
Kattenkruidbij

Meer over wilde bijen …

Menu