De gewone langhoornbij

Geslacht

Langhoornbijen

Soortnaam

Gewone langhoornbij

Species

Eucera longicornis

Familie

Apidae

Sub-familie

Apinea

Genus

Eucera

Vliegperiode

mei tem augustus

Lengte man

12-15 mm

Lengte vrouw

13-15 mm

Foerageergebied

Nestkeuze

Nesten in de grond

Leefgebied

Sociaal gedrag

Meestal groepen bij de nestplaatsen

Bloemvoorkeur

Vlinderbloemigen, rode klaver, heggenwikke

Voorkomen

Zeer zeldzaam

Zeldzaamheid

Ernstig bedreigd

Omschrijving

De voorbije jaren is de populatie van de gewone langhoornbijen sterk afgenomen.
De mannetjes van de gewone langhoornbijen zijn makkelijk te herkennen aan hun extreem lange voelsprieten. Zij leven in groepen.
Voor hun voedsel, nectar en stuifmeel, verkiezen ze voornamelijk vlinderbloemigen. De mannetjes hebben een voorkeur voor rode klaver.
Doordat deze soort het zo moeilijk heeft, kunnen we best als mens hulpmiddelen aanreiken. Vermijd pesticiden, zorg voor een bloemrijk gazon of bloemenweides, vermijd dubbel gevulde bloemen. Zorg voor drachtbloemen gedurende het hele vliegseizoen. Maak ook dat je onthardde stukken in je tuin hebt, waardoor ze aan nestgelegenheid kunnen geraken.

Parasieten

Grote wespbij

Meer over wilde bijen …

Afl. 28: bestuiving door hommels

Voor deze aflevering van BeeTV bekijken we de bestuiving door hommels. Het internationaal zeer gekende bedrijf BIOBEST opent zijn deuren voor de BeeTV kijkers.

Menu