De tuinbladsnijder

Geslacht

Behangersbijen

Soortnaam

De tuinbladsnijder

Species

Megachile centucularis

Familie

megachillidae

Sub-familie

megachilinae

Genus

megachile

Vliegperiode

mei tem september

Lengte man

9-11mm

Lengte vrouw

11-12mm

Foerageergebied

Nestkeuze

holtes

Leefgebied

stadstuinen, parken

Sociaal gedrag

solitair

Bloemvoorkeur

polylectisch

Voorkomen

algemeen

Zeldzaamheid

kwetsbaar

Parasieten

slanke kegelbij, gewone kegelbij

Omschrijving

Een van de meest voorkomende bladsnijders in België. Deze bij kan geregeld gezien worden als ze stukken blaadjes afsnijdt om haar nest te bekleden. De tuinbladsnijder heeft geen echte voorkeur qua nesten. Ze kan nesten maken in alle holtes, van bijenhotels naar holtes in muren of bomen.
Net zoals de metselbijen beschikken de tuinbladsnijders ook over een buikschuier om stuifmeel te verzamelen. De geelbruine beharing met met smalle bandjes is bij de mannetjes en de vrouwtjes identiek. De buikschuier is bij de vrouwtjes rood van kleur en bij de mannetjes wit van kleur. Ze verzamelen het stuifmeel dat ze vervolgens in de nestgangen opslaan.
De tuinbladsnijder verkiest jonge blaadjes, of blaadjes van roos, braam, eik of berk. Ze bekleden eerst de wanden met de ovaal gesneden blaadjes en dekken dan iedere nestcel af met rond gesneden blaadjes. Deze worden zo geplaatst dat er geen vocht, schimmels of andere indringers tot bij de eitjes kunnen geraken.

Meer over wilde bijen …

Afl. 28: bestuiving door hommels

Voor deze aflevering van BeeTV bekijken we de bestuiving door hommels. Het internationaal zeer gekende bedrijf BIOBEST opent zijn deuren voor de BeeTV kijkers.

Menu