De blauwzwarte houtbij

Geslacht

Houtbijen

Soortnaam

Blauwzwarte houtbij

Species

Xylocopa violacea

Familie

Apidae

Sub-familie

Xulocopinae

Genus

Xylocopa

Vliegperiode

Eind maart tem half oktober

Lengte man

20-25 mm

Lengte vrouw

20-25 mm

Foerageergebied

1200m

Nestkeuze

Dood hout

Leefgebied

Stadstuinen, parken, bossen

foto van Pascal Heymans

Sociaal gedrag

nihil

Bloemvoorkeur

Geen specifieke bloemvoorkeur

Voorkomen

Zeldzaam

Zeldzaamheid

Bedreigd

Omschrijving

Het zwarte uiterlijk met de donkere violetblauwe vleugels maakt het zeer makkelijk om deze bij te herkennen. Doordat de Blauwzwarte houtbij de grootste bij van België is valt ze echt op als ze langs komt gevlogen.  Het mannetje onderscheid zich met een geelbruine ring op de top van zijn antennes. Zowel de mannetjes en vrouwtjes overwinteren gezamenlijk in holtes van dood hout of in boomstammen.  De vrouwtjes gebruiken de houtsnippers van het dode vaste hout als tussenwanden van de nestgangen.

Meestal verkiezen ze fruitsoorten voor deze nestplaatsen zoals de pruim, kers en ook soms de berk. De laatste jaren wordt de blauwzwarte houtbij meer waargenomen. Zo waren er in 2015 maar 9 waarnemingen terwijl in de jaren erna de aantallen al stegen tot ongeveer 30 waarnemingen.

Parasieten

Meer over wilde bijen …

Afl. 28: bestuiving door hommels

Voor deze aflevering van BeeTV bekijken we de bestuiving door hommels. Het internationaal zeer gekende bedrijf BIOBEST opent zijn deuren voor de BeeTV kijkers.

Menu