25/02/2022

De pluimvoetbij

Geslacht

Pluimvoetbijen

Soortnaam

Pluimvoetbij

Species

Dasypoda hirtipes

Familie

Melittidae

Sub-familie

Dasypodainae

Genus

Dasypoda

Vliegperiode

Juni t/m augustus

Lengte man

12-15mm

Lengte vrouw

12-15mm

Dasypoda hirtipes (f)
foto: Stefan Verheyen

Foerageergebied

200m

Nestkeuze

Zandgronden, bestrating

Leefgebied

Zanderige bodem vb. heidegebied, Kempense naaldbossen, zandputten …

Sociaal gedrag

Meestal groepen van meerdere nesten

Bloemvoorkeur

Composiet familie, slangenkruid, jacobskruiskruid

Voorkomen

Algemeen

Zeldzaamheid

Niet bedreigd

Omschrijving

De Dasypoda hirtipes is een relatief grote bij, waarbij de vrouwelijke exemplaren makkelijk te herkennen zijn aan hun grote behaarde achterpoten. Deze pluimen dienen als extra hulpmiddel voor het uitgraven van hun nesten, die soms een diepte van 30-110 cm bereiken. Hierbij maakt het vrouwtje met haar kaken en poten eerst de grond los. Hierna duwt ze met haar achterlijf het overige zand naar buiten. Ze gebruiken deze pluimen ook voor het verzamelen van stuifmeel, om voedsel te voorzien voor de nieuwe larven. Dit stuifmeel stockeren ze in de zijtakken van het nest (4-14 broedcellen).
De pluimvoetbijen zijn vooral in de ochtend actief en vliegen voornamelijk op de gele composietbloemen bv paardenbloem, biggenkruid, streepzaad. Het vrouwtje maakt ongeveer 6-8 vluchten per dag, waarbij op de laatste meestal geen stuifmeel wordt verzameld. In België komt er één soort pluimvoetbijen voor.
Als mogelijke parasiet wordt de zwartsprietwespbij genoemd. Maar ook vliegen van de archphagidae parasiteren de nesten van de pluimvoetbij. Aangezien deze pluimvoetbij veel voorkomt in stedelijk gebied is ze makkelijk te ontdekken.

Parasieten

Vliegen
Zwartsprietwespbij

Meer over wilde bijen …

Menu