21/12/2022

De maskerbijen

Geslacht

Maskerbijen

Soortnaam

Species

Hylaeus

Familie

Colletidae

Sub-familie

Genus

Hyleus

Vliegperiode

Midden mei tot begin september

Lengte man

4-9mm

Lengte vrouw

4-9mm

Foerageergebied

Zeer beperkt

Nestkeuze

Holle houterige ruimtes bv. bamboe, gaten in hout, holle braamstengel

Leefgebied

Heidegronden, bosranden, stadstuinen, schrale zandgronden

foto Winfried Vertommen

Sociaal gedrag

Solitair

Bloemvoorkeur

Zandblauwtje, braam, peen, boerenwormkruid

Voorkomen

Algemeen

Zeldzaamheid

13 soorten staan op de rode lijst (38%)

Omschrijving

Deze relatief kleine bijen zijn “makkelijk” te herkennen aan hun wit/gele masker, dat bij de vrouwtjes veel kleiner is dan bij de mannetjes.
De meeste soorten hebben een glanzend zwart achterlijf met weinig tot geen beharing.
Enkele soorten zoals bv de rode maskerbij hebben een verkleuring op het achterlijf.
Deze bijtjes hebben ook een bepaalde geur als je ze vastneemt.  Ze ruiken dan een beetje naar citroen.
Waar vele bijen hun stuifmeel verzamelen op hun poten of buikschuier, beschikken de maskerbijen over een krop.
Deze maskerbijen hebben holle stengels nodig voor hun nesten, en hun foerageergebied beperkt zich soms tot de braamstruik waar zij op leven.

Parasieten

Geen gekende parasieten.

Meer over wilde bijen …

Menu