05/11/2022

De klimopbij

Geslacht

Zijdebijen

Soortnaam

Klimopbij

Species

Colletes hederae

Familie

Colletidae

Sub-familie

Colletidae

Genus

Colletes

Vliegperiode

Eind augustus t.e.m. oktober

Lengte man

8,5-12,5mm

Lengte vrouw

8,5-14,5mm

Foerageergebied

50m

Nestkeuze

Klimopbijen hebben nesten in de grond

Leefgebied

Tuinen en gebieden met klimop

Sociaal gedrag

Ze vertonen sociaal gedrag door nesten in groepen

Bloemvoorkeur

Niet specifiek, maar wel een voorkeur voor klimop

Voorkomen

Niet beschermd

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam

Omschrijving

De klimopbij is makkelijk aan te treffen op klimop struiken. Het borststuk is bruin behaard met lichtere zijkanten. Ze zijn makkelijk te verwarren met de Schorzijdebij en Heizijdebij.

De eerste waarnemingen van de soort in onze regio situeren zich midden jaren 90. De vrouwtjes onderscheiden zich met zwartglazende tergieten met gele eindbandjes; op het eerste segment is dit meestal onderbroken. Het achterlijf van de mannetjes is doffer van kleur.

Deze bijen hebben geen echte bloemvoorkeur maar hun favoriet is, zoals de naam het zegt, toch klimop.

De nestvoorkeur gaat uit naar stijlwanden en grond. Ze verkiezen een nestplaats kort bij klimop. Daarbij kunnen ze sociaal gedrag vertonen bij het vinden en delen van nest plaatsen.

Om een broedcel te voorzien van het nodige stuifmeel, heeft ze ongeveer 300 bloembezoeken nodig.

Parasieten

Meer over wilde bijen …

Menu