30/07/2022

De kleine sachembij

Geslacht

Sachembijen

Soortnaam

Kleine sachembij

Species

Anthophora bimaculata

Familie

Apidae

Sub-familie

Apinae

Genus

Anthophora

Vliegperiode

Begin juni tem augustus

Lengte man

8-9mm

Lengte vrouw

8-9mm

Foerageergebied

150 m

Nestkeuze

zandige bodems

Leefgebied

Ze verkiezen open warme gebieden met een groot bloemenaanbod en zanderige gronden (bv heide, terhills)

De kleine sachembij

Sociaal gedrag

Ze leven vooral in grote groepen

Bloemvoorkeur

polylectisch

Voorkomen

Zeldzaam

Zeldzaamheid

Zeldzaam

Omschrijving

De kleine sachembij is goed te herkennen aan zijn grote groene ogen en kenmerkend vlieggedrag. De mannetjes vallen vooral op door hun roodbruin behaard  borststuk en de mooie afgetekende witten banden op het achterlijf. Ze hebben vooral een gedrongen stevige bouw en vliegen meestal heel druk rond.
De kleine sachembij verkiest open warme gebieden met zandgronden. Ze zijn niet specifiek gebonden aan een bloemensoort en zullen dus meerdere bloemen verkiezen. Momenteel komen ze voornamelijk voor in ruderale terreinen zoals terhills, heidegebieden, rivierduinen.

Parasieten

Rosse kegelbij

Meer over wilde bijen …

Menu