25/01/2022

De grijze zandbij

Geslacht

Zandbij

Soortnaam

Grijze zandbij

Species

Andrena vaga

Familie

Andrenidae

Sub-familie

Andrenidae

Genus

Andrena

Vliegperiode

Maart t/m mei

Lengte man

13-15mm

Lengte vrouw

13-15mm

Foerageergebied

260m

Nestkeuze

Droge, zonnige plekken

Leefgebied

Zanderige bodem vb. heidegebied, Kempense naaldbossen, zandputten …

Sociaal gedrag

Leeft in grotere groepen

Bloemvoorkeur

Wilgen

Voorkomen

Algemeen

Zeldzaamheid

Niet bedreigd

Omschrijving

De grijze zandbij behoort tot de grotere soorten, en is vooral te herkennen aan het egaal grijswitte borststuk. Het kale zwartglanzende achterlijf maakt de grijze zandbij makkelijk te onderscheiden van andere soorten. Het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes kan gemaakt worden door de witte snor. Ze leven voornamelijk van het stuifmeel van de wilg en zijn daarom vooral actief tijdens deze bloeiperiode. Ze bouwen loodrechte nestgangen van 25-50 cm die dan meerdere vertakkingen hebben waar zij hun eitjes in leggen. De larven verpoppen nog hetzelfde jaar en de volwassen zandbij overwintert dan ook in haar eigen cocon.
De roodharige wespbij maakt als koekoeksbij gebruik van de nesten van de grijze zandbij. Deze larve wordt iets eerder geboren en voedt zich met de larve en het voedsel van de grijze zandbij. Het zandbijwaaiertje maakt als parasiet ook gebruik van de grijze zandbij. Zij leven in het achterlijf, en zorgen ervoor dat grijze zandbijen met een mannetjes zandbijwaaiertje vroeger dan de andere grijze zandbijen hun nestplaats verlaten. De vrouwtjes waaiers scheiden een stof uit waardoor de grijze zandbijen slomer worden en ze makkelijker kunnen bevrucht worden door de mannetjes bijenwaaiers aangezien zij maar een paar uur leven.

Parasieten

Zandbij waaiertje (Stylops melittae)
Roodharige wespbij (Nomada lathburiana)

In deze korte video maak je kennis met de massale aanwezigheid van de grijze zandbij in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Meer over wilde bijen …

Menu