28/03/2022

De gehoornde metselbij

Geslacht

Metselbijen

Soortnaam

Gehoornde metselbij

Species

Osmia cornuta

Familie

Megachilidae

Sub-familie

Megachilidae

Genus

Osmia

Vliegperiode

Maart  t/m  Mei

Lengte man

11-13mm

Lengte vrouw

12-15mm

Osmia cornuta
foto: Stefan Verheyen

Foerageergebied

106m (f) 96m (m)

Nestkeuze

Holtes zoals bv bamboe, gaatjes in bomen, etc

Leefgebied

Stadstuinen, parken, bossen verspreid over heel België, maar minder voorkomend in de kuststreek

Sociaal gedrag

Asociaal maar in groepen aan de nestplaatsen

Bloemvoorkeur

Geen echte voorkeur

Voorkomen

vrij zeldzaam

Zeldzaamheid

Niet bedreigd

Omschrijving

De osmia cornuta is gemakkelijk te herkennen aan het rood/zwarte achterlijf. Het onderscheid tussen de mannetjes en de vrouwtjes is ook makkelijk te herkennen aan het witte snorretje (m) en het zwarte gezicht bij de vrouwtjes.
De gehoornde metselbij vliegt al vroeg in het voorjaar en bij lage temperaturen, waardoor ze ook wordt ingezet bij de bestuiving van verschillende gewassen. Ze zijn niet kieskeurig qua voedselaanbod, waardoor ze op meerdere plaatsen in België voorkomen. Ze verkiezen kleine holtes voor hun nestbouw, waardoor dit een van de bijen is die je al eens tegenkomt in een van de vele bijenhotels.
Opmerkelijk aan deze nesten is dat het vrouwtje ieder eitje voorziet van een stuifmeelvoorraad en dan de cel afsluit. Als voorlaatste celletje wordt een mannelijk
eitje gelegd dat als eerste geboren zal worden om dan de vrouwtjes te bevruchten. Het allerlaatste celletje blijft leeg in een poging de sluipwespen en parasieten
te misleiden. Ze gebruiken voor de bouw van hun nestcellen vochtig zand en klei.
Het vrouwtje heeft 2 hoorntjes op haar kopschild maar het nut hiervan is nog niet bekend. Ook hebben ze een buikschuier voor het verzamelen van stuifmeel.

Parasieten

Chaetodactylus osmia (mijt)
Cacoxenus indagator

Meer over wilde bijen …

Menu