06/04/2021

Beroepsaansprakelijkheid

Contract Goed een half jaar geleden bevroeg het bestuursorgaan van het VBI mij of ik het zou zien zitten om ook de verzekering waar te nemen naast de juridische dienst. Deze twee diensten sloten goed op elkaar aan … en verzekering was een mij niet onbekend gegeven. De afgelopen maanden viel ik echter van de ene in de andere verbazing over de aanpak van het gegeven “verzekering” binnen onze sector. Imkers betaalden de afgelopen 30 jaar voor een verzekering die henzelf als individuele imker niet verzekerde en de kennis over hoe dit alles wel zou moeten verlopen was er niet.

De afgelopen week en vooral na de uitzending van de laatste BeeTV werd de juridische dienst overstelpt met vragen over deze verzekering. We zien plotseling bij andere koepels ook het krampachtig aanbieden van deze dingen die men de afgelopen 30 jaar niet als belangrijk markeerde en men wil niet achterblijven. VBI Insurance brengt blijkbaar wat teweeg … Wat we in deze ook vaststellen, is dat men nog steeds niet correct weet te informeren waardoor heel wat mensen in paniek mijn diensten contacteerden. In de meeste gevallen konden we mensen die ons contacteerden gerust stellen; na het nagaan van het profiel van deze imkers, de schaal van hun activiteiten en de aard van hun activiteiten zijn het de grote uitzonderingen die werden geadviseerd om een zulke verzekering ge overwegen. Overwegen. Want deze verzekering is absoluut geen verplichte verzekering!

Maar wat bedoelen ze nu met een aansprakelijk kunnen gesteld worden door iets beroepsmatig te doen. Wel, door een professionele activiteit uit te voeren kan je natuurlijk fouten maken. Je kan je vergissen, je kan iets totaal verkeerd aanpakken of je kan verkeerde dingen leveren. Zo kan je schade veroorzaken waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld. Het is dus niet zozeer dat je iets verkeerd deed waardoor je aansprakelijk bent maar er moet ook schade zijn door iets te doen wat niet best verliep. Een paar voorbeelden maken snel duidelijk wat zoal kan gebeuren;

  • Er zijn klanten die je de lege potten honing opnieuw aanleveren. Het bespaart hen een Euro bij aankoop van een nieuwe en het is nog goed voor het milieu. Natuurlijk ga je die spoelen en wil je die vrij van vuil en kiemen terug hergebruiken. Als er spoelmiddel achterbleef kan je honing behoorlijk vies smaken … en krijgt de bakker die jouw honing inkoopt reclamaties. Het kan ook erger wanneer iemand ziek werd (voedselvergiftiging).
  • Je maakt honinginfusen. Met de kruiden die je gebruikt is niets mis maar een klant bleek niet te weten allergisch te zijn voor marjolein en kreeg een erg hevige reactie waardoor die diende opgenomen te worden en medische zorgen nodig had. Je etiket wees niet op de mogelijkheid van een mogelijk allergische reactie…
  • Iemand beweert dat het fantastisch mooie etiket dat je op je honingpotten gebruikt gewoonweg ´gepikt´werd van hem en legt klacht tegen je neer (schending van het intellectuele eigendomsrecht).
  • Bij het plaatsen van je kasten bij een fruitteler in diens serre sluit je de deur niet waardoor deze door een tocht dichtklapt en het glas gaat aan diggelen …

Je ziet hier in deze voorbeelden de belangrijkste dingen die een degelijke verzekering beroepsaansprakelijk dient te dekken; de voedselvergiftiging (de allergie maakt daar deel van uit), het schenden van het intellectuele eigendomsrecht, schade die je veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. Wat vroeger een ´koepelverzekering´ werd genoemd noemt bij het VBI de basisverzekering. Deze verzekering dekt  behoorlijk wat. Dat maakt dat, in combinatie met een geschikte familiale polis, de nood aan een verzekering beroepsaansprakelijkheid dient gezien te worden als een bijkomend kan afsluiten. Wanneer de schaal van je activiteiten of de aard van je activiteiten maken dat je BTW-plichtig bent, dan mag je gaan vermoeden dat je maar beter advies inwint om na te gaan of het al dan niet nodig zou kunnen zijn. Vanzelfsprekend heb je mensen die binnen het uitoefenen van hun bijberoep  slechts enkele duizenden Euro’s omzet per jaar realiseren. Wanneer je omwille van de aard van wat je verkoopt BTW-plichtig zou zijn, dan kan je informatie krijgen over de ´miniverzekering beroepsaansprakelijkheid. Zit je met een omzet van meer dan 25.000 Euro per jaar (dat is al wat) dan adviseren we de gewone verzekering beroepsaansprakelijkheid. Het heeft echter weinig zin om een verzekering beroepsaansprakelijkheid aan te gaan zonder dat je daarbij in je basisverzekering (wat iedereen nog de koepelpolis noemt) geen uitgebreide rechtsbijstand verkreeg. In vele gevallen wordt er ene PV opgesteld, klacht neergelegd … dan heb je maar beter die basisverzekering van het VBI waarbij je gratis kan beroep doen op enkele advocaten die de imkerij, de specifieke wetgeving kennen en die bovendien een specialisatie hebben inzake aansprakelijkheid. U wil deze verzekering niet aangaan om dan toch nog kosten te moeten betalen van een advocaat wanneer één en ander escaleert. En zoals bij elke verzekering speelt ook de franchise een grote rol. Het heeft weinig zin om je te verzekeren wetende dat de meeste schadegevallen maar enkele honderden Euro’s schade omvatten, om dan franchise vermeld te zien die hoger zijn dan de meest frequente schadenota´s.

In het kort: het is een niet verplichte verzekering, het is zelden ook echt nodig (informeer u bij de dienst Verzekeringen van het VBI), heeft weinig zin zonder een rechtsbijstand (die voorziet het VBI in zijn basispolis), en je moet letten op wat wel en niet verzekerd is en wat de franchise bedraagt.Contract 2

Meer info:
Juridische-dienst@vbi.vlaanderen

Andere berichten

Events, Nieuws

Gamefair Belgium

Het Vlaams Bijeninstituut is verheugd je te verwelkomen op de 2e editie van Gamefair Belgium op 24, 25 en 26 mei 2024 op het Landgoed Duras.
‘Hét ontmoetingspunt van het jaar voor buitenmensen.’

Events

Planten- en Bijenmarkt

Op 7 April 2024 van 10 tot 17 uur organiseert De liefhebbers van ‘t zoet een planten & Bijenmarkt.

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Menu