06/04/2021

Beroepsaansprakelijkheid

Contract Goed een half jaar geleden bevroeg het bestuursorgaan van het VBI mij of ik het zou zien zitten om ook de verzekering waar te nemen naast de juridische dienst. Deze twee diensten sloten goed op elkaar aan … en verzekering was een mij niet onbekend gegeven. De afgelopen maanden viel ik echter van de ene in de andere verbazing over de aanpak van het gegeven “verzekering” binnen onze sector. Imkers betaalden de afgelopen 30 jaar voor een verzekering die henzelf als individuele imker niet verzekerde en de kennis over hoe dit alles wel zou moeten verlopen was er niet.

De afgelopen week en vooral na de uitzending van de laatste BeeTV werd de juridische dienst overstelpt met vragen over deze verzekering. We zien plotseling bij andere koepels ook het krampachtig aanbieden van deze dingen die men de afgelopen 30 jaar niet als belangrijk markeerde en men wil niet achterblijven. VBI Insurance brengt blijkbaar wat teweeg … Wat we in deze ook vaststellen, is dat men nog steeds niet correct weet te informeren waardoor heel wat mensen in paniek mijn diensten contacteerden. In de meeste gevallen konden we mensen die ons contacteerden gerust stellen; na het nagaan van het profiel van deze imkers, de schaal van hun activiteiten en de aard van hun activiteiten zijn het de grote uitzonderingen die werden geadviseerd om een zulke verzekering ge overwegen. Overwegen. Want deze verzekering is absoluut geen verplichte verzekering!

Maar wat bedoelen ze nu met een aansprakelijk kunnen gesteld worden door iets beroepsmatig te doen. Wel, door een professionele activiteit uit te voeren kan je natuurlijk fouten maken. Je kan je vergissen, je kan iets totaal verkeerd aanpakken of je kan verkeerde dingen leveren. Zo kan je schade veroorzaken waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld. Het is dus niet zozeer dat je iets verkeerd deed waardoor je aansprakelijk bent maar er moet ook schade zijn door iets te doen wat niet best verliep. Een paar voorbeelden maken snel duidelijk wat zoal kan gebeuren;

  • Er zijn klanten die je de lege potten honing opnieuw aanleveren. Het bespaart hen een Euro bij aankoop van een nieuwe en het is nog goed voor het milieu. Natuurlijk ga je die spoelen en wil je die vrij van vuil en kiemen terug hergebruiken. Als er spoelmiddel achterbleef kan je honing behoorlijk vies smaken … en krijgt de bakker die jouw honing inkoopt reclamaties. Het kan ook erger wanneer iemand ziek werd (voedselvergiftiging).
  • Je maakt honinginfusen. Met de kruiden die je gebruikt is niets mis maar een klant bleek niet te weten allergisch te zijn voor marjolein en kreeg een erg hevige reactie waardoor die diende opgenomen te worden en medische zorgen nodig had. Je etiket wees niet op de mogelijkheid van een mogelijk allergische reactie…
  • Iemand beweert dat het fantastisch mooie etiket dat je op je honingpotten gebruikt gewoonweg ´gepikt´werd van hem en legt klacht tegen je neer (schending van het intellectuele eigendomsrecht).
  • Bij het plaatsen van je kasten bij een fruitteler in diens serre sluit je de deur niet waardoor deze door een tocht dichtklapt en het glas gaat aan diggelen …

Je ziet hier in deze voorbeelden de belangrijkste dingen die een degelijke verzekering beroepsaansprakelijk dient te dekken; de voedselvergiftiging (de allergie maakt daar deel van uit), het schenden van het intellectuele eigendomsrecht, schade die je veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. Wat vroeger een ´koepelverzekering´ werd genoemd noemt bij het VBI de basisverzekering. Deze verzekering dekt  behoorlijk wat. Dat maakt dat, in combinatie met een geschikte familiale polis, de nood aan een verzekering beroepsaansprakelijkheid dient gezien te worden als een bijkomend kan afsluiten. Wanneer de schaal van je activiteiten of de aard van je activiteiten maken dat je BTW-plichtig bent, dan mag je gaan vermoeden dat je maar beter advies inwint om na te gaan of het al dan niet nodig zou kunnen zijn. Vanzelfsprekend heb je mensen die binnen het uitoefenen van hun bijberoep  slechts enkele duizenden Euro’s omzet per jaar realiseren. Wanneer je omwille van de aard van wat je verkoopt BTW-plichtig zou zijn, dan kan je informatie krijgen over de ´miniverzekering beroepsaansprakelijkheid. Zit je met een omzet van meer dan 25.000 Euro per jaar (dat is al wat) dan adviseren we de gewone verzekering beroepsaansprakelijkheid. Het heeft echter weinig zin om een verzekering beroepsaansprakelijkheid aan te gaan zonder dat je daarbij in je basisverzekering (wat iedereen nog de koepelpolis noemt) geen uitgebreide rechtsbijstand verkreeg. In vele gevallen wordt er ene PV opgesteld, klacht neergelegd … dan heb je maar beter die basisverzekering van het VBI waarbij je gratis kan beroep doen op enkele advocaten die de imkerij, de specifieke wetgeving kennen en die bovendien een specialisatie hebben inzake aansprakelijkheid. U wil deze verzekering niet aangaan om dan toch nog kosten te moeten betalen van een advocaat wanneer één en ander escaleert. En zoals bij elke verzekering speelt ook de franchise een grote rol. Het heeft weinig zin om je te verzekeren wetende dat de meeste schadegevallen maar enkele honderden Euro’s schade omvatten, om dan franchise vermeld te zien die hoger zijn dan de meest frequente schadenota´s.

In het kort: het is een niet verplichte verzekering, het is zelden ook echt nodig (informeer u bij de dienst Verzekeringen van het VBI), heeft weinig zin zonder een rechtsbijstand (die voorziet het VBI in zijn basispolis), en je moet letten op wat wel en niet verzekerd is en wat de franchise bedraagt.

VBI Insurance,Contract 2
Bee insured!

 

Meer info:
Dienst Verzekeringen
0473/31.43.23
Juridische-dienst@vbi.vlaanderen

Andere berichten

Events

Presentatie “Natuurlijk Imkeren”

Presentatie “Natuurlijk Imkeren” : bijen houden die geen behandelingen meer nodig hebben tegen de varroa om te kunnen overleven. 13/10/2022, Stadsboerderij Turnhout.

Events, Imkercursus

cursus “Imkeren voor beginners”

Op 22 september 2022 start Imkersbond Bonheiden vzw met een cursus “Imkeren voor Beginners”. Deze cursus wordt georganiseerd onder toezicht van het Ministerie van Landbouw en Visserij en na het slagen van de proeven bekomen de deelnemers een diploma, gevalideerd door de overheid.

Nieuws

Vlaams Bijenteeltprogramma 2023

Aankondiging: vanaf 1 januari 2023 verandert het Vlaams Bijenteeltprogramma grondig. In deze nieuwsflash wordt u uitgelegd wat het Vlaams Bijenteeltprogramma inhoudt en hoe het er vanaf 2023 zal uitzien.

Juridische dienst, Nieuws

Het belangenconflict in het verenigingsleven

We krijgen met regelmaat vragen rond de ‘belangenvermenging’ of het ‘belangenconflict’. Om geschillen binnen een vereniging of tussen verenigingen of tussen een koepelorganisatie en een vereniging te vermijden, hier een beetje uitleg over het belang ervan en wat te doen om belangenconflicten te vermijden.

Menu