09/12/2022

“abnormale” bijensterfte: gemeenschappelijk standpunt bijensector

Beste leden en sympathisanten,

Eind november werden we in kennis gesteld via de werkgroep bijen van de FOD volksgezondheid, dat minister CLARINVAL, onder andere bevoegd voor Landbouw, het voornemen heeft om een voorstel van de Orde der Dierenartsen (ODD) te implementeren.

Binnen de bovenvermelde werkgroep zijn de afgevaardigden van de diverse bijenfederaties ingegaan tegen het ODD initiatief, omdat hun voorstel weinig meerwaarde biedt voor de individuele imker en dit de imker ook aardig wat gaat kosten.

Hun voorstel komt erop neer dat een imker (verplicht) beroep moet  doen op een gespecialiseerde dierenarts bij het vaststellen van “abnormale” bijensterfte. Deze dierenarts treedt uiteraard op tegen vergoeding. Het voorstel komt bovenop het bestaande systeem van aangifteplichtige ziekten en FAVV tussenkomst bij de vaststelling ervan.

ODD duidt een 40-tal gespecialiseerde dierenartsen aan, de specialisatie naar bijen gerelateerde problematiek kan niet aangetoond worden. Er werd geen gestandaardiseerde opleiding gegeven. In onze buurlanden bestaat dergelijke specialisatie voor dierenartsen wel.

De dierenartsen dienen vergoed te worden voor hun tussenkomsten, waarbij ODD voorstelt om dit uit een solidariteitsfonds te halen. Dit fonds dient gefinancierd te worden door o.a. de bijensector. Het solidariteitsfonds bevat echter ook andere landbouwsectoren zodat we daar als kleine sector vrezen uit de boot te vallen.

Het grootste probleem dat we in het voorstel zien, is dat de door het ODD voorgestelde procedure uitgaat van een interventie op het moment van vaststellen van bijensterfte. Op dat ogenblik kan een dierenarts ook niks meer doen voor de bijen. Bijenziekten worden het meest succesvol aangepakt mits een goede preventie en hygiëne. Medicatie is verboden of wordt toegediend tegen de ziekteverspreiders (varroa). Indien dodelijke virussen in het bijenvolk reeds hebben kunnen toeslaan, is het te laat.

Diverse koepelorganisaties van de Vlaamse bijensector hebben gezamenlijk een onderhoud op het kabinet van de minister gevraagd, omdat we abnormale bijensterfte problematiek anders willen aanpakken. Hierbij gevoegd een lijst met onze bezwaren en motivatie.

Als sector beseffen we dat de problematiek van bijensterfte intensiever dient aangepakt te worden. Tijdens ons onderhoud met de minister zullen we voorstellen lanceren.

Met vriendelijke groeten
René De Backer
Voorzitter

Lijst met onze bezwaren en motivatie: klik hier

Andere berichten

Nieuws

Bericht van Sciensano aan imkers

Op de voorbije vergadering van het EURL bijenziekten en op de COLOSS meeting werd er aandacht besteed aan de Tropilaelaps mijt, een externe parasiet van bijen die momenteel niet in Europa voorkomt.

Nieuws

Product terugroeping

Stuifmeelpollen van Bijenhof!
In overleg met het FAVV haalt Bijenhof BV stuifmeelkorrels (200 g en 450 g) uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens te hoog gehalte Pyrrolizidine alkaloïden.

Vacature
Nieuws

Vacature

Het Vlaams Bijeninstituut werft docenten aan.
Ervaren imkers e.a. die kennis wensen over te dragen kunnen zich aanmelden met vermelding van hun expertise.

Zie vacature voor detail.

Menu