09/12/2022

“abnormale” bijensterfte: gemeenschappelijk standpunt bijensector

Beste leden en sympathisanten,

Eind november werden we in kennis gesteld via de werkgroep bijen van de FOD volksgezondheid, dat minister CLARINVAL, onder andere bevoegd voor Landbouw, het voornemen heeft om een voorstel van de Orde der Dierenartsen (ODD) te implementeren.

Binnen de bovenvermelde werkgroep zijn de afgevaardigden van de diverse bijenfederaties ingegaan tegen het ODD initiatief, omdat hun voorstel weinig meerwaarde biedt voor de individuele imker en dit de imker ook aardig wat gaat kosten.

Hun voorstel komt erop neer dat een imker (verplicht) beroep moet  doen op een gespecialiseerde dierenarts bij het vaststellen van “abnormale” bijensterfte. Deze dierenarts treedt uiteraard op tegen vergoeding. Het voorstel komt bovenop het bestaande systeem van aangifteplichtige ziekten en FAVV tussenkomst bij de vaststelling ervan.

ODD duidt een 40-tal gespecialiseerde dierenartsen aan, de specialisatie naar bijen gerelateerde problematiek kan niet aangetoond worden. Er werd geen gestandaardiseerde opleiding gegeven. In onze buurlanden bestaat dergelijke specialisatie voor dierenartsen wel.

De dierenartsen dienen vergoed te worden voor hun tussenkomsten, waarbij ODD voorstelt om dit uit een solidariteitsfonds te halen. Dit fonds dient gefinancierd te worden door o.a. de bijensector. Het solidariteitsfonds bevat echter ook andere landbouwsectoren zodat we daar als kleine sector vrezen uit de boot te vallen.

Het grootste probleem dat we in het voorstel zien, is dat de door het ODD voorgestelde procedure uitgaat van een interventie op het moment van vaststellen van bijensterfte. Op dat ogenblik kan een dierenarts ook niks meer doen voor de bijen. Bijenziekten worden het meest succesvol aangepakt mits een goede preventie en hygiëne. Medicatie is verboden of wordt toegediend tegen de ziekteverspreiders (varroa). Indien dodelijke virussen in het bijenvolk reeds hebben kunnen toeslaan, is het te laat.

Diverse koepelorganisaties van de Vlaamse bijensector hebben gezamenlijk een onderhoud op het kabinet van de minister gevraagd, omdat we abnormale bijensterfte problematiek anders willen aanpakken. Hierbij gevoegd een lijst met onze bezwaren en motivatie.

Als sector beseffen we dat de problematiek van bijensterfte intensiever dient aangepakt te worden. Tijdens ons onderhoud met de minister zullen we voorstellen lanceren.

Met vriendelijke groeten
René De Backer
Voorzitter

Lijst met onze bezwaren en motivatie: klik hier

Andere berichten

Nieuws

Preview van een toespraak op de BIJeenkomst

De toespraken van Prof Callaerts, Prof Van Alphen en dhr. Janssen zijn te bekijken op het VBI-ledenportaal. Hebt u als lid geen login voor het ledenportaal, neem contact met de ledenadministratie via ledenadministratie@vbi.vlaanderen .

Nieuws

De winnaar van de fotowedstrijd 2023 is gekend.

De derde prijs ging naar Nathalie Bellens – Fabiszewska met haar foeragerende honingbij op lavendel. De tweede prijs ging naar Peter Beyer met een compositie van honingbijen op raat. De winnaar is Tiffany Heymans met haar portret van een wimperflankzandbij.

Nieuws

VBI QFOR gecertificeerd

Met veel trots kan het Vlaams Bijeninstituut melden dat de dienst vorming succesvol het certificaat QFOR behandeld heeft. QFOR is het kwaliteitslabel voor onderwijsinstellingen die zich willen meten en die hun kwaliteiten wensen aan te scherpen.

Menu