22/10/2022

31 organisaties engageren zich voor sterke landschappen in Vlaanderen

Samen met vele betrokken partners engageert het Vlaams Bijinstituut zich in het werken aan een Vlaams landschap dat een huis wil zijn voor biodiversiteit.

Het VBI brengt zijn kennis rond bijen en imkerij in de groep om zo elk landschapsproject bijenvriendelijk uit te voeren.

Wij danken de Regionale Landschappen voor het vertrouwen in het VBI.

Het volledige artikel en de lijst van partners die het charter ondertekenden, alsook de volledige tekst van het charter, kan u nalezen op https://www.regionalelandschappen.be/nieuws/30-organisaties-engageren-zich-voor-sterke-landschappen

Andere berichten

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Nieuws

BUZZWATCH

BUZZWATCH werd genomineerd voor de Europese Innovation in Politics Award.

Nieuws

BUZZWATCH gekozen door het publiek

BuzzWatch gaat bijenpopulaties en drachtplanten in kaart brengen. Zo kunnen bijenkorfplaatsing en bermbeheerplannen geoptimaliseerd worden.
Zo wil het project de bijenpopulatie in Vlaanderen terug versterken.

Menu