22/10/2022

31 organisaties engageren zich voor sterke landschappen in Vlaanderen

Samen met vele betrokken partners engageert het Vlaams Bijinstituut zich in het werken aan een Vlaams landschap dat een huis wil zijn voor biodiversiteit.

Het VBI brengt zijn kennis rond bijen en imkerij in de groep om zo elk landschapsproject bijenvriendelijk uit te voeren.

Wij danken de Regionale Landschappen voor het vertrouwen in het VBI.

Het volledige artikel en de lijst van partners die het charter ondertekenden, alsook de volledige tekst van het charter, kan u nalezen op https://www.regionalelandschappen.be/nieuws/30-organisaties-engageren-zich-voor-sterke-landschappen

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Eindrapport 2022 bestrijding Aziatische hoornaar

De opdracht tot opsporing en neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut eind april 2022 waarna het Vlaams Bijeninstituut onmiddellijk gestart is met de werkzaamheden. Het eindrapport 2022 is nu ook beschikbaar online via dit bericht.

Nieuws

Gezocht: Grafisch ontwerper

Het Vlaams Bijeninstituut is op zoek naar een grafisch ontwerper die kan helpen met o.a. ontwerpen van affiches, nieuwsbrieven, reclamefolders en promomateriaal. Maar ook met het uitwerken van een jong grafisch design voor onze online media. Je helpt meedenken over marketingacties en gaat mee op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

Events, Imkercursus, Nieuws

Cursus beginnend imker IWG Durme

In december start de Imkerwerkgroep Durme (IWG) met een nieuwe lessenreeks. De eerste les vindt plaats op 10/12/2022 in het BC Molsbroek – Molsbergen 1 te Lokeren. De cursus wordt gegeven vanuit de visie van de Imkerwerkgroep, namelijk op een zo natuurlijk mogelijke manier imkeren.

Menu