22/10/2022

31 organisaties engageren zich voor sterke landschappen in Vlaanderen

Samen met vele betrokken partners engageert het Vlaams Bijinstituut zich in het werken aan een Vlaams landschap dat een huis wil zijn voor biodiversiteit.

Het VBI brengt zijn kennis rond bijen en imkerij in de groep om zo elk landschapsproject bijenvriendelijk uit te voeren.

Wij danken de Regionale Landschappen voor het vertrouwen in het VBI.

Het volledige artikel en de lijst van partners die het charter ondertekenden, alsook de volledige tekst van het charter, kan u nalezen op https://www.regionalelandschappen.be/nieuws/30-organisaties-engageren-zich-voor-sterke-landschappen

Andere berichten

Varroa resistente bijen
BeeTV, Nieuws

Afl. 32: De weg naar Varroa resistentie

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

BeeTV, Nieuws

Afl. 31: De OPTIMAL bijenkast

In Denemarken werd een bijenkast ontwikkeld waarbij de gunstige omstandigheden van de holle boom nagebootst worden maar waar nog steeds gebruik kan gemaakt worden van de raambouw wat het imkeren zo makkelijk maakt.

Menu