Einde door de overheid betaalde nestverdelgingen

Aziatische hoornaar

UPDATE!

Einde contract 2022 tussen Vlaamse overheid en VBI

Het contract met de overheid (ANB en Landbouw & Visserij) stipuleerde een einddatum van 31 oktober om de verdelgingen te stoppen.

De natuur laat zich natuurlijk niet agenderen en we hebben reeds enkele weken gesprekken gevoerd om deze datum te verlengen.

De overheid had daar zeker oor naar en verlenging zou effectief mogelijk zijn.

De voorziene budgetlimiet is echter ook bereikt.

Het contract 2022 tussen de Vlaamse overheid en VBI is dus afgelopen.  We eindigen met meer dan 1000 verdelgde nesten wat ongezien is.

Alle contractuele bestrijders werden geïnformeerd over het einde van het contract.

Het heeft nog steeds zin om nesten te zoeken en te melden, ook al worden die misschien niet meer verdelgd.  Het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van nestverdelging is bijvoorbeeld een goede reden om te blijven melden.

Wij vragen dus zeker de opsporingen van nesten verder te willen zetten.

Het Vlaams Bijeninstituut en ANB en departement Landbouw & Visserij danken alvast alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om te helpen!

Andere berichten

Nieuws

Einde spring trapping

De tijd is gekomen om de voorjaarsvangst te beëindigen en over te schakelen naar het opsporen van nesten via de wiekpotmethode.

Menu