06/10/2021

Samenwerking met VELT

Bij deze wensen wij u op de hoogte te brengen dat de verenigingen ‘Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren’ en het ‘Vlaams Bijeninstituut’ officieel gaan samenwerken. Een samenwerkingsovereenkomst is getekend door de beide voorzitters.

De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (beter gekend als VELT) verenigt mensen die milieuvriendelijk aan de slag willen in de tuin of keuken. VELT zet zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling.

Het is dus duidelijk dat ecologie en duurzaam beheer van de Vlaamse natuur doelstellingen zijn die gemeenschappelijk door beide organisaties gedragen worden.

Met de samenwerking willen wij concreet bekomen dat:

1. Het aanbod aan botanische bloemensoorten (die bloemen die uiterst geschikt zijn voor onze bijen) zal uitgebreid worden,
2. Het onderzoek naar bijenvriendelijke bloemenweides verder opgedreven wordt,
3. Het natuur- en landbouwbeheer zonder gebruik te maken van pesticides en andere schadelijke middelen gepromoot wordt en
4. De strijd tegen schadelijke exoten zoals de Aziatische hoornaar gezamenlijk aangepakt wordt.

(Bovenstaande lijst is niet limitatief.)

Wij zijn er van overtuigd dat door samen te werken onze doelstellingen die o.a. 100% passen in het beleid van de Europese ‘Green Deal’ nog beter kunnen gerealiseerd worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Ondertekend door:

 

René De Backer
Voorzitter Vlaams Bijeninstituut
voorzitter@vbi.vlaanderen
www.vlaamsbijeninstituut.be
0475 973 454

Stijn Overloop
Directeur Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
stijn@velt.nu
Velt | Samen eco-actief
0476 410 015

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Eindrapport 2022 bestrijding Aziatische hoornaar

De opdracht tot opsporing en neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut eind april 2022 waarna het Vlaams Bijeninstituut onmiddellijk gestart is met de werkzaamheden. Het eindrapport 2022 is nu ook beschikbaar online via dit bericht.

Nieuws

Gezocht: Grafisch ontwerper

Het Vlaams Bijeninstituut is op zoek naar een grafisch ontwerper die kan helpen met o.a. ontwerpen van affiches, nieuwsbrieven, reclamefolders en promomateriaal. Maar ook met het uitwerken van een jong grafisch design voor onze online media. Je helpt meedenken over marketingacties en gaat mee op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

Menu