06/10/2021

Samenwerking met VELT

Bij deze wensen wij u op de hoogte te brengen dat de verenigingen ‘Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren’ en het ‘Vlaams Bijeninstituut’ officieel gaan samenwerken. Een samenwerkingsovereenkomst is getekend door de beide voorzitters.

De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (beter gekend als VELT) verenigt mensen die milieuvriendelijk aan de slag willen in de tuin of keuken. VELT zet zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling.

Het is dus duidelijk dat ecologie en duurzaam beheer van de Vlaamse natuur doelstellingen zijn die gemeenschappelijk door beide organisaties gedragen worden.

Met de samenwerking willen wij concreet bekomen dat:

1. Het aanbod aan botanische bloemensoorten (die bloemen die uiterst geschikt zijn voor onze bijen) zal uitgebreid worden,
2. Het onderzoek naar bijenvriendelijke bloemenweides verder opgedreven wordt,
3. Het natuur- en landbouwbeheer zonder gebruik te maken van pesticides en andere schadelijke middelen gepromoot wordt en
4. De strijd tegen schadelijke exoten zoals de Aziatische hoornaar gezamenlijk aangepakt wordt.

(Bovenstaande lijst is niet limitatief.)

Wij zijn er van overtuigd dat door samen te werken onze doelstellingen die o.a. 100% passen in het beleid van de Europese ‘Green Deal’ nog beter kunnen gerealiseerd worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Ondertekend door:

 

René De Backer
Voorzitter Vlaams Bijeninstituut
voorzitter@vbi.vlaanderen
www.vlaamsbijeninstituut.be
0475 973 454

Stijn Overloop
Directeur Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
stijn@velt.nu
Velt | Samen eco-actief
0476 410 015

Andere berichten

Nieuws

Enquête: Wat weet u over wilde bijen?

Gelieve deel te nemen aan deze ‘uitdagende’ enquête over wilde bijen en voeding van de TU München en de Universiteit van Freiburg. Het invullen van deze vragenlijst zal minder dan 30 minuten in beslag nemen.

Events, Nieuws

Cursus korfvlechten

Leer gedurende 2 dagen een bijenkorf uit roggenstro vlechten op een ambachtelijke wijze dankzij de persoonlijke begeleiding van korfvlechter Rob Triest (BeeTV nov ’21)

Nieuws

Winnaar Greater Good Award 2021

Prof. Dr Bertram Brenig, Universiteit van Goettingen, Duitsland, is de winnaar van de Greater Good Award 2021 voor zijn onderzoek naar de westerse honingbij.

Menu