Nieuws

Het Vlaams Bijeninstituut is verheugd u de samenwerking aan te kunnen kondigen met het Laboratorium voor Gedrags- en Ontwikkelingsgenitica (LBDG) / Katholieke Universiteit Leuven.

Deze nieuwe samenwerking gaat zich voornamelijk in drie werkdomeinen toespitsen: 

1. Erfelijkheid en bijengedrag /  Aanspreek- meetpunt rond gedrag bij bijen.

Een bepaalde combinatie van gedragingen bij honingbijen dragen toe tot Varroa-resistentie.

Gewenste karakteristieken of gedragingen kunnen in de praktijk geselecteerd worden wat betekent dat er in de natuurlijke bijenpopulatie een significante genetische variatie bestaat. Onderzoek naar deze natuurlijke variatie in zowel gedrag als de onderliggende genetische basis is een bron van informatie die op dit moment niet of weinig bestudeerd wordt bij bijen (zowel wilde bijen als honingbijen).

Voor het onderzoek op de honingbijen werden een reeks veldproeven op punt gesteld die toelaten specifieke gedragingen te kwantificeren. Deze veldproeven kunnen tegen een kleine vergoeding worden uitgevoerd bij geïnteresseerde imkers, waarna feedback gegeven kan worden over de resultaten en mogelijke manier van aanpak om bepaalde gedragingen te stimuleren of te gaan selecteren.

Daarnaast gaan we ons in de wetenschap concentreren op moleculair niveau om de basis voor deze gedragingen te ontrafelen.  Dit zal gebeuren via bijenstalen genomen bij imkers.  De imker wordt daarbij steeds op de hoogte gebracht van de resultaten.

Al de ingewonnen wetenschappelijke informatie zal vertaald worden naar de imker en de bijenliefhebbers via presentaties en voordrachten.

2. Bijenziekten en immuniteit.

De imker zal door de nieuwe samenwerking geholpen worden in de interpretatie van bijenziekten die bij onderzoek vastgesteld worden zodat men goed weet wat er ondernomen dient te worden om terug over gezonde bijen te kunnen beschikken.

Universiteit Leuven foto Pixabay

3. Aanspreekpunt voor vragen rond teelt en selectie.

Door de samenwerking verhoogt voor imkers onze beschikbaarheid bij vragen en hulp aangaande koninginnenteelt, kunstmatige inseminatie en selectiestrategieën.
Door overleg met de imker, KU Leuven en VBI gaan wij op zoek naar wat gekend is in de wetenschappelijke literatuur en ervaringen van andere imkers om op vragen of problemen passende antwoorden te kunnen formuleren.

Samen sterk !

Wij zijn er van overtuigd dat door deze nieuwe samenwerking bovenop de samenwerking met RU Gent, Honeybee Valley de Vlaamse imker een krachtige hulp aangeboden krijgt in de strijd om het behoud van vitale bijenvolken.

Wij hopen eveneens dat deze samenwerking de aanzet kan zijn om een internationaal wetenschappelijk comité op te richten met meerdere partners / universiteiten om de imker een ruggensteun te geven op wetenschappelijk niveau.

 

Het VBI-bestuur.

BeeTV, Nieuws

Vernieuwde BeeTV

Met deze video kondigen wij u onze vernieuwde BeeTV aan.
Meer diverse reportages per aflevering worden telkens behandeld.

Menu