Nieuws

UPDATE 4 april 2020: RICHTLIJNEN REIZEN MET BIJEN

RICHTLIJNEN AAN DE IMKERS

Corona virus
Versie 4 April 2020

De regel is dat verplaatsingen in het kader van volgende activiteiten als essentieel zijn te beschouwen voor waar het professionele landbouwactiviteiten betreft :
– dieren verzorgen  & landbouw toelevering

Belangrijk voor de imkerij : een imker wordt met professioneel gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.

Voor de verplaatsingen door imkers gelden volgende richtlijnen:

De overheid geeft de imkers de toelating om verplaatsingen te maken bij onderstaand doel:

1.      Imkers met bijenstanden buitenshuis mogen deze bezoeken mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.

2.      Transport van bijen ten behoeve van bestuiving naar de dracht (fruitgaard, koolzaad..) is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve een kopij van het bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler bij te hebben alsook kopij van uw FAVV registratie.

3.      Aankoop kwekersmateriaal voor kweekvolkjes is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Mits FAVV registratie (gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.)
·         … en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen

4.      Aan- en verkoop van volken is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
·         … en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen.

5.      Inzameling van stalen voor labo-analyses zijn toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen

6.      Reizen naar de bevruchtingseilanden :

De jaarlijkse bevruchting van bijenkoninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten mits:
·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
Bij alle verplaatsingen is en blijft het essentieel om minimum 1,5 m afstand te houden van anderen!  Per voertuig dus één persoon voorzien aub.

René de Backer,

Voorzitter.

Vergeet niet bij verplaatsingen van bijenkasten iedere kast te identificeren! (naam en adres)

Formulier voor transport van bijenkasten

Print dit formulier af en leg het samen met de andere documenten (FAVV, bestuivingscontract,…) in de wagen.
Er wordt wel degelijk gecontroleerd en het aangeboden formulier wordt goed aanvaard door de politie.

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Ga mee op zoek

De strijd tegen de Aziatische hoornaar kan momenteel slechts op één werkwijze uitgevoerd worden. Dit is een actieve opsporing van het nest. Doe mee!

Aziatische hoornaar, Nieuws

Word professionele verdelger

De bestrijding van de Aziatische hoornaar is een zorg van ieder imker, natuurliefhebber en overheid. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en verspreidt zich in een hoog tempo in Vlaanderen. In 2022 zijn om en bij de 250 nesten verdelgd. Ervaring in het buitenland leert ons dat vanaf nu een grote stijging in aantallen te verwachten is.

Menu