Nieuws

UPDATE 4 april 2020: RICHTLIJNEN REIZEN MET BIJEN

RICHTLIJNEN AAN DE IMKERS

Corona virus
Versie 4 April 2020

De regel is dat verplaatsingen in het kader van volgende activiteiten als essentieel zijn te beschouwen voor waar het professionele landbouwactiviteiten betreft :
– dieren verzorgen  & landbouw toelevering

Belangrijk voor de imkerij : een imker wordt met professioneel gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.

Voor de verplaatsingen door imkers gelden volgende richtlijnen:

De overheid geeft de imkers de toelating om verplaatsingen te maken bij onderstaand doel:

1.      Imkers met bijenstanden buitenshuis mogen deze bezoeken mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.

2.      Transport van bijen ten behoeve van bestuiving naar de dracht (fruitgaard, koolzaad..) is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve een kopij van het bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler bij te hebben alsook kopij van uw FAVV registratie.

3.      Aankoop kwekersmateriaal voor kweekvolkjes is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Mits FAVV registratie (gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.)
·         … en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen

4.      Aan- en verkoop van volken is toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
·         … en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen.

5.      Inzameling van stalen voor labo-analyses zijn toegelaten mits:

·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
·         Men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen

6.      Reizen naar de bevruchtingseilanden :

De jaarlijkse bevruchting van bijenkoninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten mits:
·         U zelf geen ziekteverschijnselen vertoont.  In dergelijk geval is thuis blijven altijd verplicht !
·         Gelieve kopij van uw FAVV registratie in de wagen te leggen en voor te leggen bij controle.
Bij alle verplaatsingen is en blijft het essentieel om minimum 1,5 m afstand te houden van anderen!  Per voertuig dus één persoon voorzien aub.

René de Backer,

Voorzitter.

Vergeet niet bij verplaatsingen van bijenkasten iedere kast te identificeren! (naam en adres)

Formulier voor transport van bijenkasten

Print dit formulier af en leg het samen met de andere documenten (FAVV, bestuivingscontract,…) in de wagen.
Er wordt wel degelijk gecontroleerd en het aangeboden formulier wordt goed aanvaard door de politie.

Andere berichten

Nieuws

VBI’s BuzzWatch project nominated

Vlaams Bijeninstituut (The Flemish Beekeeping Institute), the association aimed at improving biodiversity for the benefit of pollinators and bees in particular, launched the BuzzWatch project in autumn 2023.
BuzzWatch is an artificial intelligence programme that maps bee populations and host plants to better match food needs and food supply.

Nieuws

BUZZWATCH

BUZZWATCH werd genomineerd voor de Europese Innovation in Politics Award.

Menu