Hubertus vereniging Vlaanderen
18/11/2020

Imkers en jagers: samen in de bres voor de bij

De imkers en jagers in Vlaanderen gaan de krachten bundelen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, en samenwerkingen opbouwen rond het bij-vriendelijk maken van wildakkers.

Primeur in het buitengebied: jagers en imkers slaan voortaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk landschapselementen bij-vriendelijk te maken.

‘Meer aandacht voor insecten betekent een rijkere biodiversiteit’, zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. ‘En een rijkere biodiversiteit betekent meer kansen voor kleinwild zoals patrijs of fazant’, vult Geert Van den Bosch aan, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

De twee koepelorganisaties hebben daarom beslist om de krachten te bundelen en de komende maanden die samenwerking uit te diepen. Daarnaast roepen de verenigingen hun respectievelijke achterban op, om lokaal banden te smeden en via kleine ingrepen een maximaal effect na te streven voor een soort –de bij– die helaas onder druk staat.

 

Door de jagerij te betrekken kunnen de imkers in één klap beroep doen op meer dan 935.000 hectare jachtgebied in Vlaanderen. ‘In veel van die loten leggen wildbeheerders keverbanken aan –stroken land waarop de jager speciale bloemenmengsels zaait, ideaal biotoop voor insecten. In samenspraak met de imkers kan gekeken worden naar de specifieke noden voor de bij, bijvoorbeeld naar samenstelling van het bloemzaad’, aldus Van den Bosch.

 

De Backer wijst naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijk bermbeleid rond Vlaamse wegen. ‘Maai die niet zomaar, maar laat die bloeien zodat wilde bijen, hommels en de honingbij van die landschapselementen optimaal gebruik kan maken.’  Jagers ondersteunen die suggestie, omdat vroegtijdig maaien vaak tot de vernieling leidt van nesten van grondbroeders. Door de (politieke en maatschappelijke) krachten te bundelen kunnen de imkers en de wildbeheerders de kwestie op de agenda zetten.

 

Ook een belangrijk actiepunt: de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Een exotische wespensoort, die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt en die zowel voor inheemse bijensoorten als voor de mens een ernstige bedreiging vormt. ‘In Spanje en Italië stierven al tientallen mensen na een aanval. Het zijn zeer agressieve beesten. Door nesten te traceren in de natuur –tijdens beheeractiviteiten ontdekt door jagers– en die met professionele hulp systematisch te verwijderen, kan veel schade vermeden worden, en kan een veel betere monitoring tot stand komen.’

 

Het Vlaams Bijeninstituut en Hubertus Vereniging Vlaanderen zullen periodiek samenkomen, en kijken waar de beide groepen elkaar structureel kunnen versterken en ondersteunen. ‘Dit gaat om veel meer dan bijen of wild’, zeggen De Backer en Van den Bosch. ‘Dit gaat om het versterken van de Vlaamse biodiversiteit en het vrijwaren van die natuurlijke rijkdom voor de toekomst.’

 

Geert Van den Bosch

Directeur Hubertus Vereniging Vlaanderen

 

René De Backer

Voorzitter Vlaams Bijeninstituut

kijk even mee naar volgende reportage

Andere berichten

Nieuws

Bericht van Sciensano aan imkers

Op de voorbije vergadering van het EURL bijenziekten en op de COLOSS meeting werd er aandacht besteed aan de Tropilaelaps mijt, een externe parasiet van bijen die momenteel niet in Europa voorkomt.

Nieuws

Product terugroeping

Stuifmeelpollen van Bijenhof!
In overleg met het FAVV haalt Bijenhof BV stuifmeelkorrels (200 g en 450 g) uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens te hoog gehalte Pyrrolizidine alkaloïden.

Menu