Bestrijding Aziatische hoornaar

In het kort

De opdracht tot opsporing en neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut eind april 2022 waarna het Vlaams Bijeninstituut onmiddellijk gestart is met de werkzaamheden.

Er werden door de vrijwilligers van het Vlaams Bijeninstituut in 2022 (tot 31 oktober) 1710 uren besteedt aan het contract. Gezien nog vele facturen ons zullen bereiken, zal dit nog vermeerderen.

Ondanks het hoger aantal nesten betekent dit cijfer dat lager ligt dan 2021 een verhoging van de efficiëntie binnen onze diensten.

Het Vlaams Bijeninstituut heeft zeer actief de Vlaamse bevolking trachten te informeren.  De informatie werd ook verder verspreid via imkerverenigingen en ander vormen van verenigingsleven. Ook de Vespawatchers hielpen mee aan het verspreiden van informatie.

Je kan het volledige rapport via deze link bekijken: Eindrapport 2022 bestrijding Aziatische hoornaar

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

BeeTV februari 2023 (trailer)

Honing heeft een bijzonder grote therapeutische waarde waar het wondverzorging betreft. In de BeeTV van februari wordt dit haarfijn uitgelegd.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker hulp vertaler

Wij wensen u te informeren dat mevr. Els Wynant de taak van vertaler op zich neemt. Els zal diverse teksten van wetenschappelijke aard en buitenlandse oorsprong onder de loep nemen en vertalen in het Nederlands.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker VBI Kids

Wij wensen u te informeren dat mevr. Mien Goris de taak van medewerker van onze jeugdwerking VBI KIDS op zich neemt. Mien gaat Wim begeleiden in de werking naar scholen in het bijzonder en kinderen in het algemeen toe.

Menu