07/12/2023

Eerste meting van het effect van de Aziatische hoornaar op bijenvolken in Vlaanderen

Het Vlaams Bijeninstituut heeft meer dan 300 imkers bevraagd naar hun ervaringen rond de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar bij hun bijenstanden. We polsten naar de inspanningen van de imkers om hun bijen te beschermen en naar de extra verliezen waarvan de exoot oorzaak kan zijn.

De bijen staan voor de winterperiode. De norm van jaarlijkse verliezen aan volken door wintersterfte is 10%. Een norm die de voorbije decennia door diverse factoren steeds overschreden is. De vrees dat de Aziatische hoornaar een extra hoog percentage aan verliezen zou veroorzaken werd door ons onderzoek bevestigd.

De Vlaamse imker is zich wel degelijk bewust van het gevaar. 91% van de imkers heeft aangegeven op één of andere wijze maatregelen genomen te hebben om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan.
85 % van de imkers heeft de aanwezigheid en de predatie van de Aziatische hoornaar dit jaar opgemerkt aan hun bijenvolken. De predatie veroorzaakt stress bij de bijenvolken waardoor ze stoppen met foerageren wat lijdt tot de dood van het volk.
32% van de imkers heeft dit najaar zelfs vastgesteld dat hoornaars de bijenkasten betreden. De hoornaars zijn langer actief dan de honingbijen en bijen zijn dan een makkelijke prooi.

Nog voor de wintersterfte als jaarlijks fenomeen optreedt, werden van de 2404 gecontroleerde bijenvolken er nu al 429 leeg teruggevonden. Dit vertegenwoordigt een waarde van 18%. In 70% van deze lege bijenkasten werden de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in de kast vastgesteld. Op de betrokken bijenstanden waarbij hoornaars de bijenkasten binnentraden, werd een gemiddeld verlies van 31% bijenvolken genoteerd.

De Aziatische hoornaar veroorzaakt dus met zekerheid een hoog verlies aan bijenvolken. Een verlies gemeten in het najaar dat nu reeds veel hoger ligt dan de norm van de wintersterfte dat zich nog moet aandienen.

Het Vlaams Bijeninstituut betreurt maar begrijpt de mededeling van vele imkers dat zij stoppen met hun activiteiten. De bestuiving van onze gewassen kan daarbij in het gedrang komen. De Aziatische hoornaar is geen bestuiver en neemt de plaats van de bestuivers niet over.

Wij wensen ook te benadrukken dat slechts 39% van de prooien van de Aziatische hoornaar honingbijen betreft. 61% zijn andere insecten zoals solitaire bijen, vliegen en andere (tot zelfs zelfs de veel grotere libellen).

De schade aan de biodiversiteit kunnen we vandaag niet meten maar achten we bijzonder hoog.

Andere berichten

Nieuws

Einde spring trapping

De tijd is gekomen om de voorjaarsvangst te beëindigen en over te schakelen naar het opsporen van nesten via de wiekpotmethode.

Menu