De Aziatische hoornaar in Vlaanderen 2022

de naakte cijfers.

Het contract tussen de Vlaamse overheid en het Vlaams Bijeninstituut betreffende de bestrijding 2022 is afgelopen. In 2021 werkte VBI hetzelfde contract uit.  186 verdelgingen werden toen contractueel afgerekend.  Het werkelijk aantal verdelgde nesten lag in de 200.  Het verschil lag in de vereisten naar rapportering dat in het contract ingebed zit.

2022 heeft een gans ander resultaat gegeven!

In totaal werden er volgens de contractuele voorwaarden 1052 verdelgingen uitgevoerd.

Alles bijeen zitten we op 1214 geregistreerde acties van verdelging.

Dit cijfer werd gecommuniceerd aan de betrokken overheidsdiensten. Het finale rapport over de inspanningen, de successen en de gemiste kansen wordt binnenkort aan de overheid bezorgd. Daarna zullen we dit rapport publiceren.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat door al deze inspanningen de biodiversiteit en de bijen in Vlaanderen zeer sterk geholpen werden. Ons veldonderzoek heeft dit bewezen.

Dit jaar werden dus meer dan 1200 nesten opgespoord door een verscheidenheid van de bevolking.

De taken voor registratie, aansturen van de professionele verdelgers, administratieve opvolging, controle van verdelgingsfiches en facturen tot en met de uitbetaling werden alle uitgevoerd door onze VBI-vrijwilligers.

Als Vlaanderen beweert dat vrijwilligerswerk een verschil kan uitmaken, denk ik dat het Vlaams Bijeninstituut een mooi voorbeeld is.

Ik hoop intens dat natuurminnend Vlaanderen en de imkergemeenschap in het bijzonder hun waardering toont voor de immense inzet van al onze vrijwilligers !  Zij zijn het meer dan waard!

De strijd is niet gestreden.  Het Vlaams Bijeninstituut heeft de wil om onze bijen te blijven verdedigen.

Met vriendelijke groeten
René De Backer
Voorzitter

Andere berichten

Aziatische hoornaar, Nieuws

Eindrapport 2022 bestrijding Aziatische hoornaar

De opdracht tot opsporing en neutralisatie van nesten van de Aziatische hoornaar werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan het Vlaams Bijeninstituut eind april 2022 waarna het Vlaams Bijeninstituut onmiddellijk gestart is met de werkzaamheden. Het eindrapport 2022 is nu ook beschikbaar online via dit bericht.

Nieuws

Gezocht: Grafisch ontwerper

Het Vlaams Bijeninstituut is op zoek naar een grafisch ontwerper die kan helpen met o.a. ontwerpen van affiches, nieuwsbrieven, reclamefolders en promomateriaal. Maar ook met het uitwerken van een jong grafisch design voor onze online media. Je helpt meedenken over marketingacties en gaat mee op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

Events, Imkercursus, Nieuws

Cursus beginnend imker IWG Durme

In december start de Imkerwerkgroep Durme (IWG) met een nieuwe lessenreeks. De eerste les vindt plaats op 10/12/2022 in het BC Molsbroek – Molsbergen 1 te Lokeren. De cursus wordt gegeven vanuit de visie van de Imkerwerkgroep, namelijk op een zo natuurlijk mogelijke manier imkeren.

Menu