31/10/2023

Artificiële Intelligentie inzetten om bijen te redden.

Vlaams Bijeninstituut wil in Nijlen proefproject met artificiële intelligentie starten om bijen te redden. 

Het Vlaams Bijeninstituut wil in Nijlen een proefproject opstarten om met behulp van artificiële intelligentie de grote wintersterfte van bijen en andere bestuivers tegen te gaan. Vorige winter was er lokaal tot 80 procent bijensterfte en dat wil het Bijeninstituut in de toekomst voorkomen. Een app moet de bijenpopulaties en bermplanten in kaart brengen, om zo de plaatsing van bijenkorven en het beheer van de planten te optimaliseren.

Elke winter is het voor imkers bang afwachten of honingbijen het hebben overleefd. “We merken dat we jaar na jaar veel bijen en andere bestuivers verliezen. Op sommige plaatsen was er vorige winter tot 80 procent bijensterfte en we hebben het idee dat dat deels komt door een tekort aan voedsel en stuifmeel. Via het project willen we daar iets aan doen”, zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut vzw.

Zo sloeg het Vlaams Bijeninstituut de handen in elkaar met hogeschool PXL en het bedrijf Plantsoon om het project “Buzzwatch” op te starten. “Dat is een project waarbij we in een app ingestuurde foto’s van burgers analyseren aan de hand van artificiële intelligentie. Op die manier kunnen we in kaart brengen wat de nectar- en stuifmeelindex is per locatie”, zegt De Backer.

“Nijlen heeft zowel heide, natte gebieden, landbouwgronden als stedelijk gebied, waardoor het de ideale testplaats is.”
René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut vzw

Het project zal eerst in Nijlen getest worden om het daarna uit te rollen in heel Vlaanderen. “We hebben Nijlen gekozen omdat het een indicator kan zijn voor gans Vlaanderen. Het heeft zowat alle gebieden die op andere locaties te vinden zijn. Het heeft heide, maar ook natte gebieden, landbouwgronden en er is ook stedelijk gebied”, zegt De Backer. “Daarnaast was er in Nijlen vorig jaar een wintersterfte van 80 procent. We willen daar echt de vinger op de wonde leggen en kijken hoe we kunnen helpen.”

Aanbevelingen voor imkers en gemeenten

De inzichten kunnen dan gebruikt worden door imkers om te bepalen waar ze hun bijenvolken best zetten. Maar er kunnen ook aanbevelingen worden gedaan aan groendiensten en lokale besturen om hun plantenbeleid bij te sturen. “Op dit moment wordt er veel gedaan door de groendiensten van de gemeenten, maar het is blind werken en er zit geen structuur achter. Dat willen we veranderen.”

App nog ontwikkelen

De kennis rond het project is rond, nu moet alleen de app nog ontwikkeld worden. “Daar zijn natuurlijk ontwikkelingskosten aan verbonden en we hebben ons daarom ingeschreven in het project amai! van de Vlaamse overheid  om subsidies binnen te halen. Mensen kunnen op het project stemmen als ze het genegen zijn”, aldus De Backer.

Bron: VRT nws

Andere berichten

Menu