Nieuws

Week van de bij

Wij hebben onze bijen hard nodig!

Drie kwart van ons voedsel word door toedoen van onze bijen verwezenlijkt. Daarom dat elk jaar in het hoogseizoen van onze bestuivers een week van de bij wordt georganiseerd . Het nut van onze bijen wordt dikwijls onderschat, en worden  soms als vervelend aanzien maar ze zijn onmisbaar.

 

Problemen die de bijen bedreigen.

Door parasieten, ziekten en plagen en door sommige gewasbeschermingsmiddelen gaat het insecten bestand in het algemeen maar de bijensoorten in het bij-zonder achteruit.
Bovendien door de intensieve landbouw en de verstedelijkte gebieden zijn de drachtgebieden, waar de bijen hun voedsel vinden, zodanig versnipperd dat de biodiversiteit van het voedsel voor de insecten schaars geworden zijn. Ook de imker die niet de nodige kennis van het bijenhouden heeft draagt bij tot de achteruitgang van de honingbij.
Bij op bloem

Een grote familie

Bijen zijn van de familie vliesvleugeligen. Daaronder vallen ook de hommels, wespen en mieren. Meer dan 300 soorten bijen zijn er te vinden in ons land waaronder de solitaire ( wilde ) bijen, de hommels en onze honingbij.

Een wesp is geen bij niettegenstaande vele mensen het verschil niet kennen. Alhoewel beiden kunnen steken zal de bij dit niet zo gauw doen omdat ze na de steek sterft, terwijl de wesp meerdere keren zonder probleem kan prikken.

Bijen en hommels zijn planteneters terwijl de wespen carnivoren ( vleeseters zijn ). is het daarom dat wespen agressiever zijn dan bijen? Misschien!

Noodzaak van geschikt stuifmeel is enorm

Hoe kunnen we de bijen helpen

Door nectar en stuifmeel bronnen te voorzien.

Met zijn allen kan er al aardig wat gedaan worden aan de voorziening van een diversiteit aan bloemen en planten. Geen groenten, fruit en bloemen waar bijen niet kunnen bestuiven wegens het ontbreken van voornoemde gewassen. Door de intensieve veeteelt staan onze velden met monotone gewassen zoals mais die geen nut heeft voor de bijen. Bieten en aardappelen dragen ook niets bij.

Sommige delen van de stedelijke omgeving zijn tegenwoordig aantrekkelijker voor de bijen dan het platteland. Insecten zoals onze bijen vinden daar een grotere diversiteit aan voeding, zowel nectar als stuifmeel.

Kijk even mee in de bijenkrant

Dominique Persoons ambassadeur voor deze week van de bij
Britt Marsenille ambassadrice week van de bij

Wegens de grote hype die is ontstaan over bijenhouden één goede raad. Bezint voor je begint is een wijze raad. Velen zijn geroepen om bijen te houden maar weten niet dat dit gepaard gaat met heel wat kennis en weinigen zullen uitverkoren zijn.

Vooreerst vergaar zo veel mogelijk informatie, die je kan verkrijgen bij een plaatselijke vereniging en waar je eventuele ervaring met een mentor kan opdoen. Veeleer wanneer je de bijen effectief wil helpen zorg dan voor meer aanbod van voedsel voor de insecten in plaats van meer bijen te houden. Zoals reeds enkele jaren verkondigd is er te weinig voedsel voor de bijen dus kan men stellen dat er teveel bijen zijn a rato voedselvoorziening.

Kijk even mee op de website

Menu