Nieuws

Vlaams patrijzenproject : groepsaankoop zaadmengsels

Wildbeheereenheden (WBE’s) aangesloten bij het Vlaams Patrijzenproject kunnen ieder jaar deelnemen aan een groepsaankoop zaadmengsels voor het aanleggen van wildakkers, georganiseerd door Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Wildakkers zorgen voor beschutting tegen predatoren en slechte weersomstandigheden en voorzien aan voedsel in de vorm van groenvoer en zaden voor allerlei wildsoorten en akkervogels.

In samenwerking met het Vlaams Bijeninstituut werd het ‘Hubertus mengsel‘ geoptimaliseerd voor insecten en bijen. De WBE’s konden ook kiezen voor het ‘Partridge mengsel‘, specifiek ontwikkeld voor de noden van patrijzen en andere akkervogels. Verder waren er ook enkele groenbemesters beschikbaar.

Dit jaar werd er voor meer dan 2 ton aan zaadmengsels besteld.

Momenteel bekijkt Hubertus Vereniging Vlaanderen hoe we deze groepsaankoop volgend jaar kunnen uitbreiden over alle Vlaamse WBE’s.

Bron: De Vlaamse Jager, tijdschrift van Hubertus Vereniging Vlaanderen

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

BeeTV februari 2023 (trailer)

Honing heeft een bijzonder grote therapeutische waarde waar het wondverzorging betreft. In de BeeTV van februari wordt dit haarfijn uitgelegd.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker hulp vertaler

Wij wensen u te informeren dat mevr. Els Wynant de taak van vertaler op zich neemt. Els zal diverse teksten van wetenschappelijke aard en buitenlandse oorsprong onder de loep nemen en vertalen in het Nederlands.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker VBI Kids

Wij wensen u te informeren dat mevr. Mien Goris de taak van medewerker van onze jeugdwerking VBI KIDS op zich neemt. Mien gaat Wim begeleiden in de werking naar scholen in het bijzonder en kinderen in het algemeen toe.

Menu