04/02/2023

Bericht vanuit de Europese commissie

We krijgen steun vanuit de hoogste politieke klasse.

De EU stelt dat we geen andere keuze hebben dan de achteruitgang van alle bestuivers een halt toe te roepen en om te keren als we de biodiversiteit in de EU, die van fundamenteel belang is voor het welzijn van de mens, in stand willen houden.

In het nieuwe actiekader krachtens het EU-initiatief inzake bestuivers wordt een weg voor de EU uitgestippeld om deze uitdaging aan te gaan.

Samen met het voorstel voor een wet inzake natuurherstel vormt het actiekader een nieuwe deal voor bestuivers in de EU.

Het volledig verslag kan u hier nalezen: Herziening EU initatief inzake bestuivers

Andere berichten

Events, Nieuws

De BIJeenkomst

Bij deze kondigen wij ons evenement ‘De BIJeenkomst’ aan. Deze vindt plaats te Dessel op zondag 30 april.

Events, Nieuws

IWG Durme organiseert een cursus bijengezondheid

De Imkerwerkgroep Durme te Lokeren organiseert een cursus bijengezondheid. Het doel van deze cursus is inzicht geven in het gezond houden van bijenvolkeren. De aandacht ligt niet in de eerste plaats op het “reanimeren” maar op proactief ingrijpen.

Menu