28/05/2021

Beheer, melden, opsporen en vernietigen van de Aziatische hoornaar

Beheer, melden, opsporen en vernietigen van de Aziatische hoornaar.

Een campagne is gestart om de bevolking alert te maken op de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar.  Ook de brandweerdiensten en plaatselijke overheden zijn geïnformeerd.

Als een Aziatische hoornaar wordt opgemerkt wordt deze gemeld op de website van de overheidsinstelling INBO: Vespawatch.be De aanmelding zal geëvalueerd worden. Uitleg is gegeven in de E-learning: EXTRA aflevering BeeTV naar aanleiding van de Vlaamse beheerregeling Aziatische hoornaar.

Bij een bevestigde melding op de website van de overheid, Vespa-Watch start een ganse procedure.  Want niet alleen de uiteindelijke verdelging van het nest is een doel; ook de wetenschappelijke kennis van de exoot dient vergroot.  Er worden dus heel wat data verzameld.

Bij de melding van een hoornaar-individu zal het Vlaams Bijeninstituut en de regionale coördinator Vespa-Watchers de plaatselijke imkervereniging contacteren.  De vraag zal gesteld worden of er vrijwilligers kunnen ingezet worden om de nesten te gaan opsporen.

Voor elke zoektocht kan starten zullen de deelnemers zich bekend dienen te maken voor de verzekering.  De coördinator Vespa-Watchers zal de namen vooraf doorgegeven aan de verzekeringsdienst ‘VBI Insurance’.
Ondersteuning van de groep wordt voorzien.

Hoe een zoektocht er uit ziet kan u bekijken in een video op onderstaande link:
E learning Instructievideo Het nest van de Aziatische hoornaar zoeken – YouTube

Bij een melding van een nest of eens het nest gevonden door de Vespa-Watchers zal het VBI een verdelger aanduiden conform de vastgelegde regels in het beheerprogramma.  Dit kan brandweer zijn ofwel opgeleide professionele verdelgers.

Het is belangrijk dat de ganse systematiek van melding tot verdelging via de uitgetekende weg van de beheerregeling gebeurt.

Op deze wijze kan op het einde van het jaar een balans opgemaakt worden van de expansie van deze invasieve exoot.  Daarnaast wordt wetenschappelijke data verzameld dat zal helpen om de bestrijding bij te sturen.

Wij danken de imkerverenigingen en imkers voor hun inzet.

Andere berichten

BeeTV, Nieuws

BeeTV februari 2023 (trailer)

Honing heeft een bijzonder grote therapeutische waarde waar het wondverzorging betreft. In de BeeTV van februari wordt dit haarfijn uitgelegd.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker hulp vertaler

Wij wensen u te informeren dat mevr. Els Wynant de taak van vertaler op zich neemt. Els zal diverse teksten van wetenschappelijke aard en buitenlandse oorsprong onder de loep nemen en vertalen in het Nederlands.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker VBI Kids

Wij wensen u te informeren dat mevr. Mien Goris de taak van medewerker van onze jeugdwerking VBI KIDS op zich neemt. Mien gaat Wim begeleiden in de werking naar scholen in het bijzonder en kinderen in het algemeen toe.

Menu