31/08/2020

Zijn onze imkers ook zo gezond?

Studie in de Verenigde Staten van Amerika.

In totaal werden van 23 februari tot 8 maart 5115 imkers ondervraagd, waaronder 723 in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van Hubei. Geen van deze imkers ontwikkelde symptomen die verband hielden met COVID-19, en hun gezondheid was volkomen normaal. Daarna hebben we vijf apitherapeuten geïnterviewd in Wuhan en volgden 121 patiënten van hun apitherapiekliniek. Deze patiënten hadden apitherapie ontvangen van oktober 2019 tot december 2019, en alle vijf bijenapitherapeuten hebben de gewoonte om zichzelf de apitherapie voor hun eigen gezondheidszorg te gebruiken (apitherapie betekent het gebruik van bijen gif van de steek van de honingbij om bepaalde ziekten te behandelen of te voorkomen.) Zonder enige beschermende maatregelen werden twee van de vijf apitherapeuten blootgesteld aan vermoedelijke COVID-19- gevallen en anderen werden blootgesteld aan bevestigde COVID-19-gevallen, maar geen van hen werd uiteindelijk geïnfecteerd. Geen van de 121 patiënten was geïnfecteerd met SARS-CoV-2, en drie van hen hadden nauw contact met directe familieleden die bevestigde gevallen van SARS-CoV-2- infectie hadden.

Zou bijentherapie mogelijk een rol kunnen spelen bij de behandeling met COVID-19? Misschien niet. Moet er diepgaand wetenschappelijk onderzoek worden gestart?

Ja, zegt een drietal onderzoekers in een artikel gepubliceerd op sciencedirect.com.

Hoofdauteur Wei Yang, een oncoloog uit China, en twee medewerkers vertelden interessante maar anekdotische informatie over imkers in het COVID-19 epicentrum, de provincie Hubei. De ondervraagde imkers hebben het COVID-19-virus niet opgelopen. Evenmin ontving een groep ondervraagde patiënten apitherapie.

Geen van de 121 patiënten was geïnfecteerd met SARS-CoV-2, en drie van hen hadden nauw contact met directe familieleden die bevestigde gevallen van SARS-CoV-2-infectie hadden. Aangenomen kan worden dat imkers minder snel worden blootgesteld aan SARS-CoV-2 omdat ze in minder dichtbevolkte landelijke gebieden wonen. Maar de vijf apitherapeuten en hun patiënten komen uit dichtbevolkte gebieden in Wuhan. Deze mensen hebben één ding gemeen: ze ontwikkelen een tolerantie voor bijensteek. “

De co-auteurs wezen erop dat “het ons herinnert aan het verhaal van de ontdekking van koepokken en de uiteindelijke overwinning van mensen op deze ziekte (Bennett en Baxby, 1996).”

Bron: The American Apitherapy Society Inc.( vertaalt uit het Engels)

Auteur: Kathy Keatley Garvey

Menu