Vlaamse steden en gemeenten

Cursusaanbod Vlaamse steden en gemeenten

Het Vlaams Bijeninstituut verzorgt informatiemomenten en cursussen voor de Vlaamse Steden en Gemeenten.
Hieronder vindt u de lijst van de verzorgde cursussen en lezingen.
Het Vlaams Bijeninstituut werkt enkel met door de overheid erkende docenten.
Wij hanteren het QFOR kwaliteitslabel.

Praktische informatie aangaande het instituut:
Vlaams Bijeninstituut
De Wip 5
2560 Nijlen
BTW nr: BE0740.960.729
Bankrekening Belfius: BE45 0689 3662 8589

Wij aanvaarden de opdracht als er overeenstemming is gevonden over een tijdstip met onze docenten en als een bestelbon onze diensten bereikt heeft.

1.  Informatieverstrekking aan de bevolking aangaande Aziatische hoornaar.

De juiste informatie doorgeven aan uw bevolking aangaande de risico’s door de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar is niet evident.
U hebt hiervoor specialisten nodig die toch op een eenvoudige wijze en in menselijke taal duiding geven.
Het Vlaams Bijeninstituut biedt informatiemomenten aan voor de bevolking.
Deze lezingen duren een 1 ½ uur tot 2 uur naargelang de interesse en vragen van de deelnemers.
De inhoud van de lezing:

 • Hoe is de Aziatische hoornaar in onze contreien terecht gekomen?
 • Hoe herken je de exoot tussen de andere wespensoorten?
 • Een kort schema over de verschillende nestsoorten gedurende het jaar,
 • Wat zijn de risico’s van de aanwezigheid van Aziatische hoornaars in je buurt?
 • Hoe dien je te reageren als je een nest ziet?
 • Hoe zorgt Vlaanderen voor het beheer van de exoot?

De lezing kan gedurende de avonduren gegeven worden.

Praktisch:

 • De gemeente zorgt voor een geschikte locatie met inbegrip van een beamer en geluidsinstallatie.  Tijdens de presentatie vertonen we filmbeelden met geluid.
 • De gemeente verzorgt de aankondiging via de hun geëigende kanalen.
 • De gemeente zorgt voor één parkeergelegenheid voor de docent in de directe nabijheid van de zaal.
 • Er is geen beperking op aantal deelnemers.

U vraagt de lezing aan door een mail te richten aan info@vbi.vlaanderen .
In de hoofding zet u ‘Lezing Aziatische hoornaar bevolking’.
U geeft enkele voorkeurdata weer en het telefoonnummer van de contactpersoon.
U voorziet duidelijke informatie waar het lokaal kan gevonden worden.

Kostprijs 100 €.

2.  Cursus Aziatische hoornaar aan groendiensten van de gemeente.

Spijtig worden ieder jaar arbeiders van groendiensten betrokken bij ongevallen met de Aziatische hoornaar.
Om dergelijke ongevallen te voorkomen en te weten wat te doen als je toch in aanraking komt met deze exoot, voorziet het Vlaams Bijeninstituut een cursus speciaal voor groendiensten.
Deze cursus duurt ongeveer 1 ½ uur

De inhoud van de cursus is:

 • Hoe is de Aziatische hoornaar in onze contreien terecht gekomen?
 • Hoe herken je de exoot tussen de andere wespensoorten?
 • Waar vindt je de verschillende nestsoorten gedurende het jaar?
 • Wat zijn de risico’s van de aanwezigheid van Aziatische hoornaars in je buurt?
 • Hoe voorkom je ongevallen bij het werken aan hagen en struiken?
 • EHBO bij ongevallen.
 • Informatie aangaande spring trapping (vangst van jonge koninginnen in het voorjaar).

De cursus wordt gedurende de dag uren gegeven.

Praktisch:

 • De gemeente zorgt voor een geschikte locatie met inbegrip van een beamer en geluidsinstallatie.  Tijdens de presentatie vertonen we filmbeelden met geluid.
 • De gemeente neemt alle praktische zaken op zich intern hun groendienst.
 • De gemeente zorgt voor één parkeergelegenheid voor de docent in de directe nabijheid van de zaal.
 • Er is geen beperking op aantal deelnemers.

U vraagt de lezing aan door een mail te richten aan info@vbi.vlaanderen .
In de hoofding zet u ‘Cursus Aziatische hoornaar voor groendiensten’.
U geeft enkele voorkeurdata weer en het telefoonnummer van de contactpersoon.
U voorziet duidelijke informatie waar het lokaal kan gevonden worden.

Kostprijs 100 €.

Gemeenten die lid zijn van het Vlaams Bijeninstituut krijgen één cursus per jaar gratis aangeboden.
De volgende zijn betalend.
Informatie aangaande lidmaatschap vindt je hier:
steden en gemeenten – Webshop van het Vlaams Bijeninstituut (vlaamsbijeninstituut-webshop.be)

3. Cursus bijenvriendelijk snoeien aan groendiensten van de gemeente. 

Groenarbeiders van gemeenten zijn veelal geen geschoolde mensen in de tuinaanleg.
U kan dan wel als gemeente drachtplanten zetten o.v.v hagen, bomen en struiken, als ze verkeerd gesnoeid worden verliezen ze hun nut voor onze bestuivers.
Het Vlaams Bijeninstituut voorziet een cursus bijenvriendelijk snoeien voor de voormannen van groendiensten.
Deze cursus duurt een voor- of namiddag.

De inhoud van de cursus is:

 • Welke drachtplanten zijn er?
 • Wat is het verschil in waarde tussen nectar en stuifmeel voor onze bijen?
 • Waar moet je op letten hoe en wanneer te snoeien om de bloemen zo maximaal mogelijk te beschermen?

De cursus wordt gedurende de dag uren gegeven.

Praktisch:

 • De gemeente zorgt voor een geschikte locatie met inbegrip van een beamer.
 • De gemeente neemt alle praktische zaken op zich intern hun groendienst.
 • De gemeente zorgt voor één parkeergelegenheid voor de docent in de directe nabijheid van de zaal.
 • Er is geen beperking op aantal deelnemers.

U vraagt de lezing aan door een mail te richten aan info@vbi.vlaanderen .
In de hoofding zet u ‘Cursus bijenvriendelijk snoeien’.
U geeft enkele voorkeurdata weer en het telefoonnummer van de contactpersoon.
U voorziet duidelijke informatie waar het lokaal kan gevonden worden.

Kostprijs 100 €.

Menu