18/12/2022

Strategisch Plan Bijenteelt boven de doopvont.

Het departement Landbouw & Visserij heeft zijn huiswerk gedaan. Het oude VBP (Vlaams Bijenteelt Programma) is definitief afgevoerd. In de plaats komt het gloednieuwe Strategisch Plan Bijenteelt. 

De EU-Verordening 2021/2115 ligt aan de basis van de nieuwe aanpak in de bijensector. Het nieuwe plan focust zeer sterk op duurzaamheid, zowel economisch als ecologisch als sociaal.

Waar voorheen fondsen vrij gegeven werden voor ‘maatregelen’ tegen negatieve tendensen, bv ziekten, gaat men nu naar ‘interventies’ ten gunste van bijen en imkers; en men focust op beginnende imkers.

De nieuwe projecten kunnen ingediend worden door imkerverenigingen en bijenteeltrelevante wetenschappelijke instellingen. De aanvragen worden beoordeeld door een externe groep experten waarna het departement toewijst.

Het Vlaams Bijeninstituut met zijn partners zal deelnemen aan het nieuwe Strategisch Plan Bijenteelt. We roepen dan ook de imkerverenigingen op om hun plannen kenbaar te maken aan het Vlaams Bijeninstituut.

Het aangeven van samen te kunnen werken met partners in de voorstellen is een belangrijke parameter in de jurering.

Met vriendelijke groeten,
Het VBI-team.

Andere berichten

Menu