Nieuws

Opleiding voor verdelgers Aziatische hoornaar

Het Vlaams Bijen Instituut start de opleidingen voor private verdelgers van de Aziatische hoornaar

Aan de private verdelgingsfirma’s.

Sinds kort is een nieuwe exoot in Vlaanderen aanwezig.  De Aziatische hoornaar maakt sinds zijn intrede in Europa in 2004 een grote verspreiding en positioneert zich nu in ons land.

 

Deze exoot kan zeer gevaarlijk naar de mens toe ageren.  De verdelging dient dan ook met de nodige kennis en zorg voor mens, omgeving en milieu uitgevoerd te worden.

 

De brandweerdiensten in Vlaanderen volgen aparte opleidingen.  De brandweerdiensten gaan echter enkel verdelgen bij acuut gevaar voor mensen.  De andere nesten zijn geen werkdomein voor de brandweer.  Hier komen de private verdelgers op de voorgrond.

 

Het Vlaams Bijeninstituut is door de Vlaamse overheid gemachtigd de cursussen voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar uit te voeren.  Deze cursussen worden zeer sterk aangeraden aan diegenen die willen gaan verdelgen.

Alle aanwezigen die de cursusdag volledig doorlopen krijgen een door de Vlaamse overheid erkend attest van het Vlaams Bijeninstituut toegestuurd.  Deze attesten zijn geldig voor 5 jaar.

U kan zich inschrijven voor deze cursus via dit emailadres.

De allereerste opleiding gaat door op 18 juli in de feestzaal van brouwerij distilleerderij Craeywinckelhof, Staatsbaan 263 te Lubbeek.

We starten stipt om 9:00 uur

  • Van 9 tot 10:45 uur: eerste theoriegedeelte
  • Van 10:45 tot 11:45: koffiepauze
  • Van 11:45 tot 13:00 uur: tweede theoriegedeelte
  • Van 13:00 tot ong 14:00 uur broodjesmaaltijd<:li>
  • Van 14:00 tot 17 of 18:00 uur: praktisch gedeelte met pauze<:li>

Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van inschrijvingsdatum en uur.

De inschrijving wordt definitief na betaling van het cursusgeld op de rekening van het Vlaams Bijeninstituut.   Deze is BE45 0689 3662 8589 .

De cursus kost 245 € per persoon.

Gezien de heersende maatregelen tegen Corona zijn de inschrijvingen beperkt tot 15.

U kan zich reeds opgeven voor een volgende sessie.

Volgende sessies zullen geagendeerd worden volgens noodzaak.

 

Bij inschrijving noteert u:

  • Naam
  • Voornamen
  • Rijksregisternummer
  • Woonplaats
Beheerregeling Aziatische hoornaar

Indien u vragen hebt omtrent deze cursus, dan kan u die vragen aan info@vbi.vlaanderen.

BeeTV, Nieuws

BeeTV februari 2023 (trailer)

Honing heeft een bijzonder grote therapeutische waarde waar het wondverzorging betreft. In de BeeTV van februari wordt dit haarfijn uitgelegd.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker hulp vertaler

Wij wensen u te informeren dat mevr. Els Wynant de taak van vertaler op zich neemt. Els zal diverse teksten van wetenschappelijke aard en buitenlandse oorsprong onder de loep nemen en vertalen in het Nederlands.

Nieuws

Nieuwe kernmedewerker VBI Kids

Wij wensen u te informeren dat mevr. Mien Goris de taak van medewerker van onze jeugdwerking VBI KIDS op zich neemt. Mien gaat Wim begeleiden in de werking naar scholen in het bijzonder en kinderen in het algemeen toe.

Menu